top of page

Avviżi – L-1 ta’ Novembru 2020

Solennità tal-Qaddisin Kollha - Sena A

·     Illum il-Ħadd iċ-ċimiterju jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm. Fit-3.00pm jingħad ir-Rużarju u wara ssir quddiesa u t-tberik tal-oqbra.

·     It-Tnejn nagħmlu t-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha. Il-quddies jibda fil-5.30am u jkompli kull nofs siegħa, bl-aħħar quddiesa filgħodu tkun fit-8.30am.  Filgħaxija fis-6.30pm ikollna quddiesa kantata u konċelebrata biex nitolbu għal qrabatna mejtin speċjalment dawk li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra ’l hawn.

·     Tul il-mid-term holidays, se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: it-Tnejn fit-8.30am, waqt li t-Tlieta u l-Erbgħa se jkollhom quddiesa fil-5.30pm. Inħeġġu lit-tfal biex ma jitilfux din l-opportunità!

·     It-Tlieta, waqt il-quddiesa tal-5.30pm se ssir Holyween Celebration għat-tfal. It-tfal huma mħeġġin biex jiġu liebsa l-abjad, waqt li wara l-quddiesa titqassam goodie bag lit-tfal kollha li jattendu. Peress li l-postijiet huma limitati, it-tfal u l-familji huma mħeġġin biex japplikaw online fuq il-facebook page Quddies tat-Tfal Siġġiewi.

·     Mill-Ħamis li ġej, kull xahar se nkunu qed niddedikaw il-ħin tal-adorazzjoni biex nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fil-parroċċa tagħna. Għalhekk, nhar il-Ħamis li ġej, wara l-quddiesa tas-6.30pm se nkunu qed nitolbu lil Sid il-Ħsad bit-tema “M’Għandhomx Inbid!”.

·     Nhar il-Ħadd jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija f’quddiesa fit-3.30pm.

·     Infakkru li kull nhar ta’ Ħadd, il-quddiesa tal-11.00am se tibda tkun animata bi stil għall-familja kollha, waqt li tiġi ċċelebrata quddiesa oħra fis-7.00pm, liema quddiesa qed tkun animata bi stil żagħżugħ.

·     Bi tħejjija għall-festa liturġika tal-Patrun tagħna San Nikola, il-Grupp tal-Armar ħejja disinn ta’ pavaljun li jista’ jintrama mal-gallarija. Min hu interessat biex jordna wieħed jista’ jagħti titwila n-noticeboard tal-knisja jew ikellem lil xi ħadd mill-membri.

Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Novembru 2021

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena B) · Illum il-Ħadd iċ-ċimiterju jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm. Fit-3.00pm jingħad ir-Rużarju u wara ssir quddiesa u t-tberik tal-oqbra. Infakkru

AVVIŻI – 17 ta’ Ottubru 2021

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Imiss li ssir laqgħa oħra tal-grupp Mothers’ Prayers, nhar it-Tlieta fl-10.00am, fiċ-Ċentru Santissima Trinità. · Nhar it-

Avviżi – 26 ta’ Settembru 2021

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Is-Superjur tal-MUSEUM tas-Subien javża li t-tfal minn Year 2 sa Year 5 ikollhom laqgħa t-Tnejn u l-Ħamis bejn is-6.00pm u s-6.30pm. Minn ye

Коментари


bottom of page