Avviżi – L-1 ta’ Novembru 2020

Solennità tal-Qaddisin Kollha - Sena A

·     Illum il-Ħadd iċ-ċimiterju jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm. Fit-3.00pm jingħad ir-Rużarju u wara ssir quddiesa u t-tberik tal-oqbra.

·     It-Tnejn nagħmlu t-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha. Il-quddies jibda fil-5.30am u jkompli kull nofs siegħa, bl-aħħar quddiesa filgħodu tkun fit-8.30am.  Filgħaxija fis-6.30pm ikollna quddiesa kantata u konċelebrata biex nitolbu għal qrabatna mejtin speċjalment dawk li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra ’l hawn.

·     Tul il-mid-term holidays, se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: it-Tnejn fit-8.30am, waqt li t-Tlieta u l-Erbgħa se jkollhom quddiesa fil-5.30pm. Inħeġġu lit-tfal biex ma jitilfux din l-opportunità!

·     It-Tlieta, waqt il-quddiesa tal-5.30pm se ssir Holyween Celebration għat-tfal. It-tfal huma mħeġġin biex jiġu liebsa l-abjad, waqt li wara l-quddiesa titqassam goodie bag lit-tfal kollha li jattendu. Peress li l-postijiet huma limitati, it-tfal u l-familji huma mħeġġin biex japplikaw online fuq il-facebook page Quddies tat-Tfal Siġġiewi.

·     Mill-Ħamis li ġej, kull xahar se nkunu qed niddedikaw il-ħin tal-adorazzjoni biex nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fil-parroċċa tagħna. Għalhekk, nhar il-Ħamis li ġej, wara l-quddiesa tas-6.30pm se nkunu qed nitolbu lil Sid il-Ħsad bit-tema “M’Għandhomx Inbid!”.

·     Nhar il-Ħadd jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija f’quddiesa fit-3.30pm.

·     Infakkru li kull nhar ta’ Ħadd, il-quddiesa tal-11.00am se tibda tkun animata bi stil għall-familja kollha, waqt li tiġi ċċelebrata quddiesa oħra fis-7.00pm, liema quddiesa qed tkun animata bi stil żagħżugħ.

·     Bi tħejjija għall-festa liturġika tal-Patrun tagħna San Nikola, il-Grupp tal-Armar ħejja disinn ta’ pavaljun li jista’ jintrama mal-gallarija. Min hu interessat biex jordna wieħed jista’ jagħti titwila n-noticeboard tal-knisja jew ikellem lil xi ħadd mill-membri.

Recent Posts

See All

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ illum il-Ħadd bejn it-8.00am u l-4.00pm. · It-Tnejn se niċċelebraw il-Festa (trasfer

AVVIŻI – 2 ta’ Mejju 2021

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Infakkru li tul dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, ir-Rużarju qed jiġi animat fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00

Avviżi – 25 t’April, 2021

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Nhar it-Tlieta, fis-7.00pm ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-Fratelli fil-Knisja Parrookkjali. · is-Sibt nagħtu bidu għax-xahar ta’ Mej