Avviżi – 8 ta’ Novembru 2020

It- Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena A)

·    Nhar it-Tnejn, se ssir laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali.

·    Nhar is-Sibt għall-quddiesa tat-8.30am nistiednu lit-tfal kollha biex flimkien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. Aktar dettalji minn fuq il-paġna tal-facebook Quddies tat-Tfal Siġġiewi.

·    Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tad-Dawl. Fil-5.00pm ikollna Rużarju meditat animat mill-fratelli u fil-5.30pm il-quddiesa.

·   Infakkru li kull nhar ta’ Ħadd, il-quddiesa tal-11.00am qed tkun animata bi stil għat-tfal adattat għall-familja kollha, waqt li qed tiġi ċċelebrata quddiesa oħra fis-7.00pm, liema quddiesa qed tkun animata bi stil żagħżugħ.

·    Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Novembru, li minħabba ċ-ċirkustanzi straordinarji ta’ bħalissa mhux se jkun qed jitqassam bieb bieb.

·    Matul din il-ġimgħa l-Mulej għoġbu jsejjaħ għall-Ħajja ta’ Dejjem lil Monica Scicluna. Agħtiha o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...​

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ