Avviżi – 8 ta’ Novembru 2020

It- Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena A)

·    Nhar it-Tnejn, se ssir laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali.

·    Nhar is-Sibt għall-quddiesa tat-8.30am nistiednu lit-tfal kollha biex flimkien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. Aktar dettalji minn fuq il-paġna tal-facebook Quddies tat-Tfal Siġġiewi.

·    Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tad-Dawl. Fil-5.00pm ikollna Rużarju meditat animat mill-fratelli u fil-5.30pm il-quddiesa.

·   Infakkru li kull nhar ta’ Ħadd, il-quddiesa tal-11.00am qed tkun animata bi stil għat-tfal adattat għall-familja kollha, waqt li qed tiġi ċċelebrata quddiesa oħra fis-7.00pm, liema quddiesa qed tkun animata bi stil żagħżugħ.

·    Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Novembru, li minħabba ċ-ċirkustanzi straordinarji ta’ bħalissa mhux se jkun qed jitqassam bieb bieb.

·    Matul din il-ġimgħa l-Mulej għoġbu jsejjaħ għall-Ħajja ta’ Dejjem lil Monica Scicluna. Agħtiha o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...​

Recent Posts

See All

Avviżi – 29 ta’ Novembru 2020

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent - (Sena B) ·     Bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Nikola, nistiednu l-membri tal-għaqdiet reliġjużi u soċjali biex jingħaqdu magħna għall-quddiesa tal-Ħamis fis-6.30pm

Avviżi – 22 ta’ Novembru 2020

Kristu Re - L-34 Ħadd Matul is-Sena - (Sena A) ·    Illum il-Ħadd qed niċċelebraw is-solennità ta’ Kristu Re. Mons. Arċisqof se jmexxi Ċelebrazzjoni Djoċesana li tibda fil-5.00pm fil-Knisja Parrokkjal

Avviżi – 15 ta’ Novembru 2020

It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena - (Sena A) ·   Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tad-Dawl. Fil-5.00pm jkollna Rużarju meditat animat mill-fratelli u fil-5.30pm il-quddiesa bis-s

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram