Avviżi – 7 ta’ Frar 2021

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B

· Nhar it-Tnejn se ssir laqgħa ta’ formazzjoni għall-fratelli fil-Knisja Parrokkjali stess, fis-7.00pm.

· L-Erbgħa niċċelebraw is-solennità tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl fostna. Infakkru li din hija festa kmandata u għalhekk il-ħin tal-quddies ikun kollu bħal nhar ta’ Ħadd. Lejliet, it-Tlieta filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-6.30pm.

· Nhar il-Ħamis se ssir laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.15pm fil-knisja parrokkjali.

· Nhar il-Ħadd fit-3.30pm ssir quddiesa li fiha jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

· Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Frar, li minħabba ċ-ċirkustanzi straordinarji ta’ bħalissa mhux qed jitqassam bieb bieb.

· Nitolbu għal ruħ Maria Vella, Nicholas Scerri u Kalċidon Vella li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ