Avviżi – 6 ta’ Diċembru 2020

Solennità ta’ San Nikola - Sena B

·     Infakkru llum il-Ħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm se tittella’ l-lotterija b’risq il-proġett tal-vażun u l-fjuretti ta’ mal-vara ta’ San Nikola. Fil-ġenb tal-knisja nistgħu naraw sample tal-fjuri tal-ganutell li se jkunu qed jintużaw fil-fjuretti ġodda li qed jinħadmu. Hemm ukoll board li turina b’mod grafiku fiex wasalna fil-ġbir b’risq dan il-proġett. Kull kaxxa mikxufa tirrappreżenta donazzjoni ta’ €20.

·     Nhar it-Tlieta niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni u xieraq li nqaddsu din il-ġurnata bis-sehem tagħna fil-quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun kollu bħal fost ix-xogħol. Filgħaxija, stedina speċjali għat-tfal kollha biex jieħdu sehem fil-quddiesa tas-6.30pm. waqt din il-quddiesa se tkun qed issir ukoll il-Vestizzjoni ta’ abbati ġdid. Nitolbu għall-abbatini u għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi mill-parroċċa tagħna.

·     Nhar it-Tlieta fil-Pjazza ser ikun hemm il-Blood Donation Unit għal min jixtieq jagħti d-demm, bejn it-8.30am u s-1.00pm. Wieħed għandu dejjem jippreżenta l-karta tal-identità.

·     Nhar il-Ħamis fis-7.15pm imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fil-Knisja Parrokkjali.

·     Is-Superjur tal-MUSEUM tas-Subien jixtieq javża li minħabba ċ-ċirkustanzi ta’ bħalissa, din is-sena mhux se jsiru laqgħat tal-Milied għall-ġenituri tat-tfal li jattendu l-MUSEUM biex uliedhom jingħataw ir-rigal. Għalhekk, nhar is-Sibt li ġej, mis-6.00pm ’l quddiem,  it-tfal subien li qed ikollhom laqgħat online, jistgħu jmorru l-MUSEUM biex jiġbru r-rigal tal-Milied. Aktar dettalji fuq il-paġna ta' Facebook.

·     Infakkru wkoll li wieħed jista’ jakkwista kopja tal-ktieb San Nikola, ktieb bil-Malti dwar il-ħajja tal-patrun tagħna u l-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi, miktub minn Dun Nikol Aquilina. Wieħed jista’ jakkwista kopja mis-sagristija u jkun qed jgħin lid-Dar tal-Providenza.

·     Membri tal-Għaqda tan-Nar San Nikola qegħdin ħdejn il-bieb tal-Knisja bil-kalendarji għas-sena 2021. Inkunu qed ngħinu lill-Għaqda tan-Nar jekk wieħed jakkwista kopja.

·     Nitolbu għal ruħ Nikolina Cutajar li għaddhiet għal Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​

Recent Posts

See All

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a

Avviżi – 11 ta’ April, 2021

It-Tieni Ħadd tal-Għid (Sena B) Min-nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, fil-knisja parrokkjali ser jerġa’ jibda jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet ser jibqgħu l-istess. Ikun hawn quddies fis-6.00am,

Avviżi – 4 ta’ April, 2021

L-Għid il-Kbir - (Sena B) · F’ismi u f’isem il-kleru kollu tal-Parroċċa tagħna nawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. · Qed tkun organizzata quddiesa interatt

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram