Avviżi – 6 ta’ Diċembru 2020

Solennità ta’ San Nikola - Sena B

·     Infakkru llum il-Ħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm se tittella’ l-lotterija b’risq il-proġett tal-vażun u l-fjuretti ta’ mal-vara ta’ San Nikola. Fil-ġenb tal-knisja nistgħu naraw sample tal-fjuri tal-ganutell li se jkunu qed jintużaw fil-fjuretti ġodda li qed jinħadmu. Hemm ukoll board li turina b’mod grafiku fiex wasalna fil-ġbir b’risq dan il-proġett. Kull kaxxa mikxufa tirrappreżenta donazzjoni ta’ €20.

·     Nhar it-Tlieta niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni u xieraq li nqaddsu din il-ġurnata bis-sehem tagħna fil-quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun kollu bħal fost ix-xogħol. Filgħaxija, stedina speċjali għat-tfal kollha biex jieħdu sehem fil-quddiesa tas-6.30pm. waqt din il-quddiesa se tkun qed issir ukoll il-Vestizzjoni ta’ abbati ġdid. Nitolbu għall-abbatini u għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi mill-parroċċa tagħna.

·     Nhar it-Tlieta fil-Pjazza ser ikun hemm il-Blood Donation Unit għal min jixtieq jagħti d-demm, bejn it-8.30am u s-1.00pm. Wieħed għandu dejjem jippreżenta l-karta tal-identità.

·     Nhar il-Ħamis fis-7.15pm imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fil-Knisja Parrokkjali.

·     Is-Superjur tal-MUSEUM tas-Subien jixtieq javża li minħabba ċ-ċirkustanzi ta’ bħalissa, din is-sena mhux se jsiru laqgħat tal-Milied għall-ġenituri tat-tfal li jattendu l-MUSEUM biex uliedhom jingħataw ir-rigal. Għalhekk, nhar is-Sibt li ġej, mis-6.00pm ’l quddiem,  it-tfal subien li qed ikollhom laqgħat online, jistgħu jmorru l-MUSEUM biex jiġbru r-rigal tal-Milied. Aktar dettalji fuq il-paġna ta' Facebook.

·     Infakkru wkoll li wieħed jista’ jakkwista kopja tal-ktieb San Nikola, ktieb bil-Malti dwar il-ħajja tal-patrun tagħna u l-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi, miktub minn Dun Nikol Aquilina. Wieħed jista’ jakkwista kopja mis-sagristija u jkun qed jgħin lid-Dar tal-Providenza.

·     Membri tal-Għaqda tan-Nar San Nikola qegħdin ħdejn il-bieb tal-Knisja bil-kalendarji għas-sena 2021. Inkunu qed ngħinu lill-Għaqda tan-Nar jekk wieħed jakkwista kopja.

·     Nitolbu għal ruħ Nikolina Cutajar li għaddhiet għal Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​

Recent Posts

See All

Avviżi – 10 ta’ Jannar 2021

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena B · Nhar il-Ħamis imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Tajjeb li nżommu ħafna l-parroċċa tagħna

Avviżi – 3 ta’ Jannar 2021

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B · Fil-ġranet tal-vaganzi li għad fadal se jkollna quddies animat apposta għat-tfal. Għalhekk, nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddi

Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B · Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram