Avviżi – 4 ta’ Ottubru 2020

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena A

·   Illum il-Ħadd filgħaxija niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5:00pm nitolbu flimkien l-Għasar, fil-5:30pm quddiesa kantata, wara jiġi animat ir-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali.

·   Issa li se terġa tibda l-iskola, minn għada t-Tnejn il-quddiesa li kienet qed tiġi animata għat-tfal mit-Tnejn sal-Erbgħa fis-7.15pm mhux se tibqa’ ssir, waqt li l-quddiesa li fis-sajf kienet fit-8.00am se terġa tibda ssir fit-7.45am biex it-tfal ikunu jistgħu jattendu għall-quddiesa qabel tibda l-iskola.

·   Nhar il-Ħamis, se ssir laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali.

·   Nhar il-Ħadd se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija waqt quddiesa fis-6.30pm.

·   Infakkru li matul ix-xahar ta’ Ottubru, xahar dedikat lill-Madonna, qed jiġi animat ir-Rużarju immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00am u fis-6.00pm quddiem Ġesù Sagramentat, qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija.

·   Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Ottubru, li minħabba ċ-ċirkustanzi straordinarji ta’ bħalissa mhux se jkun qed jitqassam bieb bieb.​

Recent Posts

See All

Avviżi – 10 ta’ Jannar 2021

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena B · Nhar il-Ħamis imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Tajjeb li nżommu ħafna l-parroċċa tagħna

Avviżi – 3 ta’ Jannar 2021

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B · Fil-ġranet tal-vaganzi li għad fadal se jkollna quddies animat apposta għat-tfal. Għalhekk, nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddi

Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B · Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram