Avviżi – 4 ta’ Ottubru 2020

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena A

·   Illum il-Ħadd filgħaxija niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5:00pm nitolbu flimkien l-Għasar, fil-5:30pm quddiesa kantata, wara jiġi animat ir-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali.

·   Issa li se terġa tibda l-iskola, minn għada t-Tnejn il-quddiesa li kienet qed tiġi animata għat-tfal mit-Tnejn sal-Erbgħa fis-7.15pm mhux se tibqa’ ssir, waqt li l-quddiesa li fis-sajf kienet fit-8.00am se terġa tibda ssir fit-7.45am biex it-tfal ikunu jistgħu jattendu għall-quddiesa qabel tibda l-iskola.

·   Nhar il-Ħamis, se ssir laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali.

·   Nhar il-Ħadd se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija waqt quddiesa fis-6.30pm.

·   Infakkru li matul ix-xahar ta’ Ottubru, xahar dedikat lill-Madonna, qed jiġi animat ir-Rużarju immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00am u fis-6.00pm quddiem Ġesù Sagramentat, qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija.

·   Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Ottubru, li minħabba ċ-ċirkustanzi straordinarji ta’ bħalissa mhux se jkun qed jitqassam bieb bieb.​

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ