AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B

· Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

· Infakkru li qed jiġi animat quddies għat-tfal u l-familji kuljum:

  • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm;

  • Is-Sibt fit-8.30am;

  • Il-Ħadd fil-11.00am.

· Imiss li ssir laqgħa oħra tal-grupp Mothers’ Prayers, nhar it-Tlieta fl-10.00am, fiċ-Ċentru Santissima Trinità.

· Stedina biex tingħaqdu magħna għal ħin ta’ Adorazzjoni, nhar il-Ħamis fis-7.00pm. Se nkunu qed nitolbu b’mod partikulari għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

· Bħala Komunità Nisranija, minn dal-weekend nilqgħu fostna lid-Djaknu Gabriel Vella li se jkun qed jieħu esperjenza u jservi fil-Parroċċa tagħna tul dawn it-tliet ġimgħat li ġejjin. Nilqgħu ukoll lis-seminarista Clive Seychell li se jkun qed iservi magħna tul dawn ix-xahrejn. Nilqgħuhom u nitolbu għalihom.

· Inħabbru wkoll li wara tliet snin iservi fil-Parroċċa tagħna, Mons Arċisqof għoġbu jafda ministeru ġdid lil Fr Mark Spiteri. Fi ftit ġimgħat se jkun qed jagħti bidu għall-ministeru tiegħu ġewwa l-Parroċċa tal-Mosta. Inroddulu ħajr għas-servizz li tana, waqt li nkomplu nżommuh fit-talb tagħna.

· Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Lulju.

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 6 ta’ Ġunju 2021

Il-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù - (Sena B) · Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù. Illejla waqt il-quddiesa tal-5.30pm se jsir it-tiġdid tal-profess