top of page

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B

· Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

· Infakkru li qed jiġi animat quddies għat-tfal u l-familji kuljum:

  • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm;

  • Is-Sibt fit-8.30am;

  • Il-Ħadd fil-11.00am.

· Imiss li ssir laqgħa oħra tal-grupp Mothers’ Prayers, nhar it-Tlieta fl-10.00am, fiċ-Ċentru Santissima Trinità.

· Stedina biex tingħaqdu magħna għal ħin ta’ Adorazzjoni, nhar il-Ħamis fis-7.00pm. Se nkunu qed nitolbu b’mod partikulari għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

· Bħala Komunità Nisranija, minn dal-weekend nilqgħu fostna lid-Djaknu Gabriel Vella li se jkun qed jieħu esperjenza u jservi fil-Parroċċa tagħna tul dawn it-tliet ġimgħat li ġejjin. Nilqgħu ukoll lis-seminarista Clive Seychell li se jkun qed iservi magħna tul dawn ix-xahrejn. Nilqgħuhom u nitolbu għalihom.

· Inħabbru wkoll li wara tliet snin iservi fil-Parroċċa tagħna, Mons Arċisqof għoġbu jafda ministeru ġdid lil Fr Mark Spiteri. Fi ftit ġimgħat se jkun qed jagħti bidu għall-ministeru tiegħu ġewwa l-Parroċċa tal-Mosta. Inroddulu ħajr għas-servizz li tana, waqt li nkomplu nżommuh fit-talb tagħna.

· Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Lulju.

Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Novembru 2021

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena B) · Illum il-Ħadd iċ-ċimiterju jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm. Fit-3.00pm jingħad ir-Rużarju u wara ssir quddiesa u t-tberik tal-oqbra. Infakkru

AVVIŻI – 17 ta’ Ottubru 2021

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Imiss li ssir laqgħa oħra tal-grupp Mothers’ Prayers, nhar it-Tlieta fl-10.00am, fiċ-Ċentru Santissima Trinità. · Nhar it-

Avviżi – 26 ta’ Settembru 2021

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Is-Superjur tal-MUSEUM tas-Subien javża li t-tfal minn Year 2 sa Year 5 ikollhom laqgħa t-Tnejn u l-Ħamis bejn is-6.00pm u s-6.30pm. Minn ye

Comments


bottom of page