Avviżi – 4 ta’ April, 2021

L-Għid il-Kbir - (Sena B) · F’ismi u f’isem il-kleru kollu tal-Parroċċa tagħna nawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. · Qed tkun organizzata quddiesa interattiva għat-tfal kull nhar ta’ Ħadd fil-11.00am. Aktar dettalji mill-paġna tal-Facebook Quddies tat-Tfal Siġġiewi. · Infakkru li l-knisja parrokkjali qed tkun miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.00am u t-8.30am u bejn il-5.30pm u s-7.00pm. Il-Ħadd tiftaħ bejn is-7.00am u d-9.15am u bejn il-5.30pm u s-7.00pm. · Il-Kappella ta’ San Ġwann tibqa’ miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-6.00am u d-9.00pm u l-Ħadd bejn is-6.00am u nofsinhar. · Il-Ħadd li ġej issir il-Festa tal-Ħniena Divina. Wara l-quddiesa diretta tad-9.30am fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, se nkomplu b’ħin ta’ Adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat. · Infakkru lit-tfal li għandhom il-Karus ta’ Mħabba b’risq id-Dar tal-Providenza, biex iġibuh il-knisja u jpoġġuh fil-qfief li hemm quddiem l-artal. · Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar li fih issir il-ġabra speċjali b’risq il-bżonnijiet tal-knisja. Matul l-aħħar ġimgħat il-ħidma u l-manutenzjoni fil-knisja kompliet għaddejja u komplejna ninvestu fl-aspett teknoloġiku biex inwasslulkom il-funzjonijiet reliġjużi tat-Tridu tal-Għid. Min jixtieq jagħti donazzjoni jista’ jibgħat l-offerta tiegħu bil-BOV Mobile Pay (79612456) jew permezz tar-Revolut (99239407). Kindly read our legal disclaimer here .

Recent Posts

See All

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a

Avviżi – 11 ta’ April, 2021

It-Tieni Ħadd tal-Għid (Sena B) Min-nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, fil-knisja parrokkjali ser jerġa’ jibda jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet ser jibqgħu l-istess. Ikun hawn quddies fis-6.00am,

Avviżi – 28 ta’ Marzu 2021

Ħadd-il Palm - (Sena B) Qed nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa, l-egħżeż ġimgħa għalina l-Insara. It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa l-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb personali bejn is-7.00 u

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram