top of page

Avviżi – 4 ta’ April, 2021

L-Għid il-Kbir - (Sena B) · F’ismi u f’isem il-kleru kollu tal-Parroċċa tagħna nawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. · Qed tkun organizzata quddiesa interattiva għat-tfal kull nhar ta’ Ħadd fil-11.00am. Aktar dettalji mill-paġna tal-Facebook Quddies tat-Tfal Siġġiewi. · Infakkru li l-knisja parrokkjali qed tkun miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.00am u t-8.30am u bejn il-5.30pm u s-7.00pm. Il-Ħadd tiftaħ bejn is-7.00am u d-9.15am u bejn il-5.30pm u s-7.00pm. · Il-Kappella ta’ San Ġwann tibqa’ miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-6.00am u d-9.00pm u l-Ħadd bejn is-6.00am u nofsinhar. · Il-Ħadd li ġej issir il-Festa tal-Ħniena Divina. Wara l-quddiesa diretta tad-9.30am fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, se nkomplu b’ħin ta’ Adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat. · Infakkru lit-tfal li għandhom il-Karus ta’ Mħabba b’risq id-Dar tal-Providenza, biex iġibuh il-knisja u jpoġġuh fil-qfief li hemm quddiem l-artal. · Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar li fih issir il-ġabra speċjali b’risq il-bżonnijiet tal-knisja. Matul l-aħħar ġimgħat il-ħidma u l-manutenzjoni fil-knisja kompliet għaddejja u komplejna ninvestu fl-aspett teknoloġiku biex inwasslulkom il-funzjonijiet reliġjużi tat-Tridu tal-Għid. Min jixtieq jagħti donazzjoni jista’ jibgħat l-offerta tiegħu bil-BOV Mobile Pay (79612456) jew permezz tar-Revolut (99239407). Kindly read our legal disclaimer here .

Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Novembru 2021

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena B) · Illum il-Ħadd iċ-ċimiterju jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm. Fit-3.00pm jingħad ir-Rużarju u wara ssir quddiesa u t-tberik tal-oqbra. Infakkru

AVVIŻI – 17 ta’ Ottubru 2021

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Imiss li ssir laqgħa oħra tal-grupp Mothers’ Prayers, nhar it-Tlieta fl-10.00am, fiċ-Ċentru Santissima Trinità. · Nhar it-

Avviżi – 26 ta’ Settembru 2021

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Is-Superjur tal-MUSEUM tas-Subien javża li t-tfal minn Year 2 sa Year 5 ikollhom laqgħa t-Tnejn u l-Ħamis bejn is-6.00pm u s-6.30pm. Minn ye

Comments


bottom of page