Avviżi – 31 ta’ Jannar 2021

IR-RABA’ ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Nhar il-Ħamis jaħbat l-ewwel Ħamis tax-xahar, u kif qed nagħmlu kull xahar, waqt l-adorazzjoni ta’ wara l-quddies tas-6.30pm se nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi mill-parroċċa tagħna. · Nhar il-Ġimgħa ser issir laqgħa għall-ġenituri tal-adolexxenti bniet u subien li se jersqu għall-Griżma tal-Isqof aktar tard din is-sena. Din se ssir fil-Knisja Parrokjali stess, fis-7.15pm. Inħeġġu lill-ġenituri biex jattendu. · Infakkru li kull xahar qegħdin niġbru l-irċevuti fiskali għal-lotterija tal-irċevuti li r-rebħ minnhom imur b’risq il-ħidma li ssir fil-knisja tagħna. Wieħed jista’ jitfa’ l-irċevuti fil-kaxxi li tqiegħdu ħdejn in-noticeboards. Mit-tlugħ tal-lotterija tax-xahar ta’ Diċembru, il-parroċċa rebħet is-somma ta’ €10,715. · Nitolbu għal ruħ Nikola Agius, li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...” Kindly read our legal disclaimer here .

Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Frar 2021

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Nhar it-Tnejn se ssir laqgħa ta’ formazzjoni għall-fratelli fil-Knisja Parrokkjali stess, fis-7.00pm. · L-Erbgħa niċċelebraw is-solennità tan-Nawfraġju ta’ M

Avviżi – 24 ta’ Jannar 2021

IT-TIELET ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Waqt li rroddu ħajr lil numru sabiħ ta’ voluntiera mill-Komunità tagħna li sa min-nofs Ġunju li għadda baqgħu jgħinu fl-organizzazzjoni u ż-żamma tal-ordni

Avviżi – 17 ta’ Jannar 2021

IT-TIENI ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar se niċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. B’dan il-għan, nhar il-Ġimgħa l-Arċisqof se jmexxi Servizz Ekumeni

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram