Avviżi – 31 ta’ Jannar 2021

IR-RABA’ ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Nhar il-Ħamis jaħbat l-ewwel Ħamis tax-xahar, u kif qed nagħmlu kull xahar, waqt l-adorazzjoni ta’ wara l-quddies tas-6.30pm se nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi mill-parroċċa tagħna. · Nhar il-Ġimgħa ser issir laqgħa għall-ġenituri tal-adolexxenti bniet u subien li se jersqu għall-Griżma tal-Isqof aktar tard din is-sena. Din se ssir fil-Knisja Parrokjali stess, fis-7.15pm. Inħeġġu lill-ġenituri biex jattendu. · Infakkru li kull xahar qegħdin niġbru l-irċevuti fiskali għal-lotterija tal-irċevuti li r-rebħ minnhom imur b’risq il-ħidma li ssir fil-knisja tagħna. Wieħed jista’ jitfa’ l-irċevuti fil-kaxxi li tqiegħdu ħdejn in-noticeboards. Mit-tlugħ tal-lotterija tax-xahar ta’ Diċembru, il-parroċċa rebħet is-somma ta’ €10,715. · Nitolbu għal ruħ Nikola Agius, li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...” Kindly read our legal disclaimer here .

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ