Avviżi – 3 ta’ Jannar 2021

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B · Fil-ġranet tal-vaganzi li għad fadal se jkollna quddies animat apposta għat-tfal. Għalhekk, nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil-5.30pm. Inħeġġu lit-tfal u l-ġenituri biex ma jitilfux din l-opportunità! · Nhar il-Ħamis jaħbat l-ewwel Ħamis tax-xahar, u kif qed nagħmlu kull xahar, waqt l-adorazzjoni ta’ wara l-quddies tas-6.30pm se nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi mill-parroċċa tagħna. · Nhar il-Ħadd, il-membri tal-Azzjoni Kattolika Maltija se jingħaqdu minn djarhom biex waqt il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof li tixxandar fuq TVM2, fid-9:30am, iġeddu l-wegħdiet tat-tesserament tagħhom. · Nhar il-Ħadd jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija f’quddiesa fit-3.30pm. · Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Jannar, li minħabba ċ-ċirkustanzi straordinarji ta’ bħalissa mhux qed jitqassam bieb bieb. · Min jixtieq, aħna u ħerġin mill-knisja jista’ jieħu sehem f’lotterija b’risq il-proġett tal-vażuni ta’ mal-istatwa ta’ San Nikola, li tittella’ l-Ħadd stess wara l-quddiesa tal-5.30pm. Il-ġbir li sar b’risq id-Dar tal-Providenza minn diversi entitajiet Siġġiwin kien ta’ €17,062 li minnhom €13,473 nġabru mill-parroċċa. Ma’ dawn nistgħu nżidu wkoll €3,125 li nġabru mill-bejgħ tal-ktieb dwar is-soċju tal-MUSEUM Grezzju Pace. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.​

Recent Posts

See All

Avviżi – 10 ta’ Jannar 2021

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena B · Nhar il-Ħamis imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Tajjeb li nżommu ħafna l-parroċċa tagħna

Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B · Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil

Avviżi – 20 ta’ Diċembru 2020

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena B ·     Bi tħejjija għall-Milied, nhar l-Erbgħa, wara l-quddiesa tas-6.30pm, il-knisja se tibqa’ miftuħa sat-8.00pm għaċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maħfra. Se jkun

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram