Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B

· Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil-5.30pm. Inħeġġu lit-tfal u l-ġenituri biex ma jitilfux din l-opportunità!

· L-aħħar tliet ijiem tas-sena, nhar it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis huma l-ġranet tal-Kwaranturi. L-Adorazzjoni tibda immedjatament wara l-quddiesa tat-7.45am u tibqa’ sejra sa qabel il-quddiesa tal-5.30pm (tat-tfal). F’dawn il-ġranet il-Kappella tal-Adorazzjoni ta’ San Ġwann tkun magħluqa.

· Biex niżguraw li waqt il-kwaranturi l-ħin kollu jkun hawn persuni quddiem Ġesù Sagramentat, fejn il-bieb tal-ġenb tal-knisja hemm karti fejn wieħed jista’ jikteb ismu u jikkommetti ruħu li jiġi għall-adorazzjoni f’ħin partikulari tul it-tlett ijiem. B’hekk bħala komunità nkunu qed noħolqu katina sħiħa ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù.

· Il-Ħamis filgħaxija l-quddies ikun bħal nhar ta’ Sibt filgħaxija, jiġifieri fil-5:15pm u fis-6.30pm. Waqt il-quddiesa tas-6.30pm isir il-kant tat-Te Deum b’ringrazzjament lil Alla għal din is-sena li għaddhiet.

· Il-Ġimgħa, nhar l-Ewwel tas-Sena, il-ħin tal-quddies ikun kollu bħal nhar ta’ Ħadd.

· Fl-ewwel tas-sena ssir il-maratona ta’ ġbir ta’ fondi b’risq id-Dar tal-Providenza. L-offerta tal-parroċċa tagħna tingħata lid-Dar tal-Providenza dakinhar stess filgħaxija. Nitolbukom tkunu ġenerużi.

Nhar il-Ħadd, is-seminarista Clive Seychell (li fil-preżent qed iservi fil-parroċċa tagħna), flimkien ma’ tnejn oħra minn sħabu se jkun qed jirċievi l-ministeru tal-Lettorat waqt quddiesa mmexxija mill-Arċisqof fid-9.30am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Tajjeb li nżommuh ħafna fit-talb tagħna.​


Recent Posts

See All

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a

Avviżi – 11 ta’ April, 2021

It-Tieni Ħadd tal-Għid (Sena B) Min-nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, fil-knisja parrokkjali ser jerġa’ jibda jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet ser jibqgħu l-istess. Ikun hawn quddies fis-6.00am,

Avviżi – 4 ta’ April, 2021

L-Għid il-Kbir - (Sena B) · F’ismi u f’isem il-kleru kollu tal-Parroċċa tagħna nawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. · Qed tkun organizzata quddiesa interatt

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram