Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B

· Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil-5.30pm. Inħeġġu lit-tfal u l-ġenituri biex ma jitilfux din l-opportunità!

· L-aħħar tliet ijiem tas-sena, nhar it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis huma l-ġranet tal-Kwaranturi. L-Adorazzjoni tibda immedjatament wara l-quddiesa tat-7.45am u tibqa’ sejra sa qabel il-quddiesa tal-5.30pm (tat-tfal). F’dawn il-ġranet il-Kappella tal-Adorazzjoni ta’ San Ġwann tkun magħluqa.

· Biex niżguraw li waqt il-kwaranturi l-ħin kollu jkun hawn persuni quddiem Ġesù Sagramentat, fejn il-bieb tal-ġenb tal-knisja hemm karti fejn wieħed jista’ jikteb ismu u jikkommetti ruħu li jiġi għall-adorazzjoni f’ħin partikulari tul it-tlett ijiem. B’hekk bħala komunità nkunu qed noħolqu katina sħiħa ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù.

· Il-Ħamis filgħaxija l-quddies ikun bħal nhar ta’ Sibt filgħaxija, jiġifieri fil-5:15pm u fis-6.30pm. Waqt il-quddiesa tas-6.30pm isir il-kant tat-Te Deum b’ringrazzjament lil Alla għal din is-sena li għaddhiet.

· Il-Ġimgħa, nhar l-Ewwel tas-Sena, il-ħin tal-quddies ikun kollu bħal nhar ta’ Ħadd.

· Fl-ewwel tas-sena ssir il-maratona ta’ ġbir ta’ fondi b’risq id-Dar tal-Providenza. L-offerta tal-parroċċa tagħna tingħata lid-Dar tal-Providenza dakinhar stess filgħaxija. Nitolbukom tkunu ġenerużi.

Nhar il-Ħadd, is-seminarista Clive Seychell (li fil-preżent qed iservi fil-parroċċa tagħna), flimkien ma’ tnejn oħra minn sħabu se jkun qed jirċievi l-ministeru tal-Lettorat waqt quddiesa mmexxija mill-Arċisqof fid-9.30am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Tajjeb li nżommuh ħafna fit-talb tagħna.​


Recent Posts

See All

Avviżi – 10 ta’ Jannar 2021

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena B · Nhar il-Ħamis imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Tajjeb li nżommu ħafna l-parroċċa tagħna

Avviżi – 3 ta’ Jannar 2021

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B · Fil-ġranet tal-vaganzi li għad fadal se jkollna quddies animat apposta għat-tfal. Għalhekk, nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddi

Avviżi – 20 ta’ Diċembru 2020

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena B ·     Bi tħejjija għall-Milied, nhar l-Erbgħa, wara l-quddiesa tas-6.30pm, il-knisja se tibqa’ miftuħa sat-8.00pm għaċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maħfra. Se jkun

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram