Avviżi – 25 t’April, 2021

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Nhar it-Tlieta, fis-7.00pm ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-Fratelli fil-Knisja Parrookkjali. · is-Sibt nagħtu bidu għax-xahar ta’ Mejju, xahar iddedikat lil Ommna Marija. Matulu jingħad ir-Rużarju fil-knisja mit-Tnejn sas-Sibt wara l-quddiesa tas-7.00am min-nisa tal-Azzjoni Kattolika. Filgħaxija jingħad fis-6.00pm qabel il-quddiesa tas-6.30pm. · Nhar is-Sibt se jkollna l-opportunità li nkunu ġenerużi mal-morda u mal-ħaddiema li jkorru fuq il-post tax-xogħol... billi nagħtu d-demm! Fil-pjazza tar-raħal se jkun hawn il-blood donation unit bejn it-8.30am u s-1.00pm. Ma ninsewx nieħdu magħna l-karta tal-identità, waqt li nserrħu rasna li se jkunu qed jittieħdu l-miżuri kollha biex tiġi protetta s-saħħa tad-donaturi. · Nhar il-Ħadd, fil-quddiesa tal-5.30pm ser niċċelebraw il-festa ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Fratelli. Fil-5.00pm ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-Għasar. · Nieħdu l-okkażjoni nirringrazzjaw lill-benefatturi kollha li bagħtu d-donazzjonijiet tagħhom b’risq il-parroċċa permezz tal-BOV Mobile Pay u bir-Revolut. Tul dawn l-aħħar tliet ġimgħat inġabret is-somma ta’ €832. Infakkru li min jixtieq jagħti donazzjoni b’risq il-bżonnijiet tal-knisja (manutenzjoni tal-knisja u l-live streaming) jista’ jibgħat l-offerta tiegħu bil-BOV Mobile Pay (79612456) jew permezz tar-Revolut (99239407). · Nitolbu għal ruħ Lucy Vassallo li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtiha o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...”

Recent Posts

See All

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ illum il-Ħadd bejn it-8.00am u l-4.00pm. · It-Tnejn se niċċelebraw il-Festa (trasfer

AVVIŻI – 2 ta’ Mejju 2021

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Infakkru li tul dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, ir-Rużarju qed jiġi animat fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a