Avviżi – 24 ta’ Jannar 2021

IT-TIELET ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B

· Waqt li rroddu ħajr lil numru sabiħ ta’ voluntiera mill-Komunità tagħna li sa min-nofs Ġunju li għadda baqgħu jgħinu fl-organizzazzjoni u ż-żamma tal-ordni biex nieħdu ħsieb is-saħħa ta’ xulxin f’kull quddiesa fil-Parroċċa tagħna, se ssir laqgħa għalihom nhar it-Tlieta fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali. Fl-istess ħin nagħmlu appell biex persuni oħra jissieħbu f’dan il-ministeru u jagħtu daqqa t’id fl-ushering. Dawn il-persuni mħeġġin jattendu wkoll għal-laqgħa ta’ nhar it-Tlieta.

· Nhar il-Ġimgħa ser issir l-ewwel laqgħa għall-ġenituri tat-tfal bniet u subien li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina fl-aħħar weekend ta’ Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Għal din il-laqgħa qed jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji relatati mal-Covid.

· Nhar is-Sibt, għall-quddiesa tat-8.30am, qegħdin nistiedu lit-tfal kollha b’mod speċjali dawk li għalqu sninhom f’Jannar. Nawguraw lil dawn it-tfal u nitolbu għalihom.

· Għal ġenituri li jixtiequ japplikaw għad-dħul ta’ wliedhom fl-Iskejjel tal-Knisja: mid-29 ta’ Jannar se jinfetħu l-applikazzjonijiet għal tfal minn skejjel tal-Gvern u Indipendenti. L-applikazzjoni tista’ ssir online mis-sit www.knisja.mt.

· Nitolbu għal ruħ George Pace li ħalliena matul din il-ġimgħa. “Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...”

Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Frar 2021

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Nhar it-Tnejn se ssir laqgħa ta’ formazzjoni għall-fratelli fil-Knisja Parrokkjali stess, fis-7.00pm. · L-Erbgħa niċċelebraw is-solennità tan-Nawfraġju ta’ M

Avviżi – 31 ta’ Jannar 2021

IR-RABA’ ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Nhar il-Ħamis jaħbat l-ewwel Ħamis tax-xahar, u kif qed nagħmlu kull xahar, waqt l-adorazzjoni ta’ wara l-quddies tas-6.30pm se nitolbu għal aktar

Avviżi – 17 ta’ Jannar 2021

IT-TIENI ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar se niċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. B’dan il-għan, nhar il-Ġimgħa l-Arċisqof se jmexxi Servizz Ekumeni

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram