Avviżi – 24 ta’ Jannar 2021

IT-TIELET ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B

· Waqt li rroddu ħajr lil numru sabiħ ta’ voluntiera mill-Komunità tagħna li sa min-nofs Ġunju li għadda baqgħu jgħinu fl-organizzazzjoni u ż-żamma tal-ordni biex nieħdu ħsieb is-saħħa ta’ xulxin f’kull quddiesa fil-Parroċċa tagħna, se ssir laqgħa għalihom nhar it-Tlieta fis-7.00pm, fil-Knisja Parrokkjali. Fl-istess ħin nagħmlu appell biex persuni oħra jissieħbu f’dan il-ministeru u jagħtu daqqa t’id fl-ushering. Dawn il-persuni mħeġġin jattendu wkoll għal-laqgħa ta’ nhar it-Tlieta.

· Nhar il-Ġimgħa ser issir l-ewwel laqgħa għall-ġenituri tat-tfal bniet u subien li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina fl-aħħar weekend ta’ Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Għal din il-laqgħa qed jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji relatati mal-Covid.

· Nhar is-Sibt, għall-quddiesa tat-8.30am, qegħdin nistiedu lit-tfal kollha b’mod speċjali dawk li għalqu sninhom f’Jannar. Nawguraw lil dawn it-tfal u nitolbu għalihom.

· Għal ġenituri li jixtiequ japplikaw għad-dħul ta’ wliedhom fl-Iskejjel tal-Knisja: mid-29 ta’ Jannar se jinfetħu l-applikazzjonijiet għal tfal minn skejjel tal-Gvern u Indipendenti. L-applikazzjoni tista’ ssir online mis-sit www.knisja.mt.

· Nitolbu għal ruħ George Pace li ħalliena matul din il-ġimgħa. “Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem...”

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ