Avviżi – 21 ta’ Marzu 2021

Il-Ħames Ħadd tar-Randan - (Sena B) · Infakkru li l-knisja parrokkjali qed tkun miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.00am u t-8.30am u bejn il-5.30pm u s-7.00pm. Il-Ħadd tiftaħ bejn is-7.00am u d-9.15am u bejn il-5.30pm u s-7.00pm. · Il-Kappella ta’ San Ġwann tibqa’ miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-6.00am u d-9.00pm u l-Ħadd bejn is-6.00am u nofsinhar. · Kull nhar ta’ Ħadd qed tiġi mxandra quddiesa b’mod dirett fid-9.30am fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi. · Illum il-Ħadd 21 ta’ Marzu, fis-7.30pm ser ikunu qed isiru riflessjonijiet bi stil żagħżugħ (God at Work). Dawn ser jixxandru b’mod dirett fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi. · Nhar il-Ħamis fis-7.15pm, is-sezzjoni femminili tas-Soċjetà tal-Museum ser torganizza mument ta’ riflessjoni b’temi relatati mal-Ġimgħa Mqaddsa. Wieħed jista’ jsegwi b’mod dirett fuq il-paġna tal-Facebook Museum Bniet Siġġiewi. · Nhar il-Ġimgħa nagħmlu t-tifkira ta’ Marija Addolorata. Fuq il-paġna tal-Facebook tal-Parroċċa se nkunu qed inxandru b’mod dirett il-quddiesa fil-5.30pm u wara, fis-6.15pm, ser isir Rużarju meditat. Immedjatament wara l-knisja tkun miftuħa sas-7.30pm għat-talb personali. · Wara li ġie restawrat l-inkwatru ta’ Marija Addolarata fl-artal tal-Agunija, ħriġna sett ta’ santi u posters ta’ dan l-inkwatru restawrat. Wieħed jista’ jakkwista kopji mis-sagristija. · Bħala parroċċa ser inkunu qed ningħaqdu mal-Caritas fil-kampanja ‘Itma’ u Libbes’. Ser ikunu qed jintlaqgħu ħwejjeġ, anke użati, f’Dar Ommna Marija min-nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa bejn il-5.00pm u s-7.00pm u s-Sibt u l-Ħadd li ġej bejn id-9.00am u l-11.00am. Infakkru li taħt l-artal hawn qfief apposta biex jitqiegħed ikel għall-familji fil-bżonn. · Nitolbu għal ruħ Lawrence Camilleri li miet matul din il-ġimgħa. “Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”

Recent Posts

See All

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a

Avviżi – 11 ta’ April, 2021

It-Tieni Ħadd tal-Għid (Sena B) Min-nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, fil-knisja parrokkjali ser jerġa’ jibda jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet ser jibqgħu l-istess. Ikun hawn quddies fis-6.00am,

Avviżi – 4 ta’ April, 2021

L-Għid il-Kbir - (Sena B) · F’ismi u f’isem il-kleru kollu tal-Parroċċa tagħna nawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. · Qed tkun organizzata quddiesa interatt

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram