Avviżi – 20 ta’ Diċembru 2020

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena B

·     Bi tħejjija għall-Milied, nhar l-Erbgħa, wara l-quddiesa tas-6.30pm, il-knisja se tibqa’ miftuħa sat-8.00pm għaċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maħfra. Se jkun hawn diversi saċerdoti disposti għall-Qrar.

·      Il-Ħamis, lejlet il-Milied,  il-quddies filgħaxija (tal-Vġili) jkun fil-5.15pm u fis-6.30pm.

·     Din is-sena, minħabba ċ-ċirkustanzi, id-Dimostrazzjoni bil-Bambin mhux se ssir. Però, fil-Knisja Parrokkjali se jkun hawn quddiesa tal-Milied animata bi stil għat-tfal fit-8.00pm. Għal din il-quddiesa nħeġġu lit-tfal biex jiġu liebsa ta’ anġli jew ragħajja. Aktar dettalji mill-paġna tal-Facebook Quddies tat-Tfal Siġġiewi.

·     Imbagħad il-Knisja terġa’ tiftaħ fil-10.45pm biex fil-11.15pm tibda Velja bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Lejl Qaddis tal-Milied bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u wara ssir il-Prietka, li dis-sena se ssir minn Edera Pace. Din twassalna għall-Quddiesa solenni tal-Milied f’Nofsillejl. Dan kollu ser ikun qed jiġi mxandar b’mod dirett fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi.

·     Il-Ġimgħa, Jum il-Milied, il-quddies ikun kollu bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

·     Bħalma nagħmlu kull sena, l-aħħar tliet ijiem tas-sena (mid-29 sal-31 ta’ Diċembru) ikunu ġranet ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat – il-Kwaranturi. Biex niżguraw li l-ħin kollu jkun hawn persuni quddiem Ġesù Sagramentat, fejn il-bieb tal-ġenb tal-knisja u fis-sagristija hemm karti fejn wieħed jista’ jikteb ismu u jikkommetti ruħu li jiġi għall-adorazzjoni f’ħin partikulari tul it-tlett ijiem. B’hekk bħala komunità nkunu qed noħolqu katina sħiħa ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù.

·     Infakkru li bħala parroċċa nistgħu ngħinu lill-familji fil-bżonn fi ħdan il-komunità tagħna billi nġibu għotjiet ta’ ikel li nistgħu nħalluhom fil-qfief li hawn fuq quddiem tal-knisja.

·     F’ismi u f’isem il-Kleru tal-Parroċċa nawgura lilkom u lill-familji tagħkom il-Milied it-tajjeb u Qaddis.

·     Nitolbu għall-erwieħ ta’ Emmanuel Bonello, Antonia Caruana, Anthony Schembri, Grace Farrugia u Rita Sammut li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​


Recent Posts

See All

Avviżi – 10 ta’ Jannar 2021

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena B · Nhar il-Ħamis imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Tajjeb li nżommu ħafna l-parroċċa tagħna

Avviżi – 3 ta’ Jannar 2021

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B · Fil-ġranet tal-vaganzi li għad fadal se jkollna quddies animat apposta għat-tfal. Għalhekk, nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddi

Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B · Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram