top of page

AVVIŻI – 2 ta’ Mejju 2021

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – (Sena B)

· Infakkru li tul dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, ir-Rużarju qed jiġi animat fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00am (min-Nisa tal-Azzjoni Kattolika), u fis-6.00pm, qabel il-quddiesa tas-6.30pm. Inħeġġu biex tul dan ix-xahar nimpenjaw ruħna aktar mis-soltu biex nitolbu t-talba tar-Rużarju... jekk hu possibli ħaġa sabiħa li nitolbuha flimkien bħala familja.

· Bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Saċerdotali, aħna lkoll mistiedna biex nissieħbu f’Velja ta’ Talb li ser issir nhar il-Ħamis, fis-7.30pm, fil-knisja tal-Kapuċċini, il-Kalkara. Din ser tkun qed tixxandar ukoll fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola, Siġġiewi.

· Nhar is-Sibt ser issir l-Ordinazzjoni Saċerdotali tad-Djaknu Fr Jean Claude u ta’ tlieta oħra minn sħabu. L-ordinazzjoni ser titmexxa minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna u ser issir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid, fid-9.30am. Din iċ-ċelebrazzjoni ser tkun qed tixxandar b’mod dirett fuq TVM2.

· Fr Jean Claude se jkun qed jiċċelebra l-ewwel quddiesa solenni tiegħu fil-Parroċċa tagħna l-Ħadd fid-9.30am.

· Il-Ħadd se ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija waqt quddiesa fl-4.00pm.

· Fil-weekend li ġej, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ is-Sibt bejn it-8.00am u t-3.00pm u l-Ħadd jiftaħ bejn it-8.00am u l-4.00pm.

· Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Mejju.

Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Novembru 2021

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena B) · Illum il-Ħadd iċ-ċimiterju jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm. Fit-3.00pm jingħad ir-Rużarju u wara ssir quddiesa u t-tberik tal-oqbra. Infakkru

AVVIŻI – 17 ta’ Ottubru 2021

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Imiss li ssir laqgħa oħra tal-grupp Mothers’ Prayers, nhar it-Tlieta fl-10.00am, fiċ-Ċentru Santissima Trinità. · Nhar it-

Avviżi – 26 ta’ Settembru 2021

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Is-Superjur tal-MUSEUM tas-Subien javża li t-tfal minn Year 2 sa Year 5 ikollhom laqgħa t-Tnejn u l-Ħamis bejn is-6.00pm u s-6.30pm. Minn ye

bottom of page