AVVIŻI – 2 ta’ Mejju 2021

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – (Sena B)

· Infakkru li tul dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, ir-Rużarju qed jiġi animat fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00am (min-Nisa tal-Azzjoni Kattolika), u fis-6.00pm, qabel il-quddiesa tas-6.30pm. Inħeġġu biex tul dan ix-xahar nimpenjaw ruħna aktar mis-soltu biex nitolbu t-talba tar-Rużarju... jekk hu possibli ħaġa sabiħa li nitolbuha flimkien bħala familja.

· Bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Saċerdotali, aħna lkoll mistiedna biex nissieħbu f’Velja ta’ Talb li ser issir nhar il-Ħamis, fis-7.30pm, fil-knisja tal-Kapuċċini, il-Kalkara. Din ser tkun qed tixxandar ukoll fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola, Siġġiewi.

· Nhar is-Sibt ser issir l-Ordinazzjoni Saċerdotali tad-Djaknu Fr Jean Claude u ta’ tlieta oħra minn sħabu. L-ordinazzjoni ser titmexxa minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna u ser issir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid, fid-9.30am. Din iċ-ċelebrazzjoni ser tkun qed tixxandar b’mod dirett fuq TVM2.

· Fr Jean Claude se jkun qed jiċċelebra l-ewwel quddiesa solenni tiegħu fil-Parroċċa tagħna l-Ħadd fid-9.30am.

· Il-Ħadd se ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija waqt quddiesa fl-4.00pm.

· Fil-weekend li ġej, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ is-Sibt bejn it-8.00am u t-3.00pm u l-Ħadd jiftaħ bejn it-8.00am u l-4.00pm.

· Fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, nistgħu naqraw b’mod online il-magażin FLIMKIEN għax-xahar ta’ Mejju.

Recent Posts

See All

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ illum il-Ħadd bejn it-8.00am u l-4.00pm. · It-Tnejn se niċċelebraw il-Festa (trasfer

Avviżi – 25 t’April, 2021

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Nhar it-Tlieta, fis-7.00pm ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-Fratelli fil-Knisja Parrookkjali. · is-Sibt nagħtu bidu għax-xahar ta’ Mej

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a