Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00am, fit-7.45 (is-Sibt fit-8.30am) u fis-6.30pm. Il-Ħadd fis-6.00am, fis-7.00am, fit-8.00am, fid-9.30am (tixxandar b’mod dirett fuq il-paġna tal-Facebook tal-parroċċa), fil-11.00am (animata bi stil għat-tfal), fil-5.30pm u fis-7.00pm (animata bi stil żagħżugħ). Infakkru li ser jibqgħu jittieħdu l-istess miżuri li kienu jittieħdu qabel biex tiġi mħarsa s-saħħa ta’ kulħadd. Nhar il-Ġimgħa, fis-7.15pm ser issir laqgħa online għall-ġenituri li wliedhom ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma f’Ottubru li ġej. Nhar is-Sibt, għall-quddiesa tat-8.30am, nistiednu lit-tfal kollha b’mod speċjali dawk li għalqu sninhom matul ix-xahar ta’ April. Dawk it-tfal li għad għandhom il-Karus ta’ Mħabba jistgħu jġibuh il-knisja dakinhar stess. Il-Grupp tal-Armar 6 ta’ Diċembru ser jorganizza Ikla mill-Qalb nhar is-Sibt li ġej. Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards jew mill-paġna tal-Facebook Armar Siġġiewi.

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ