Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00am, fit-7.45 (is-Sibt fit-8.30am) u fis-6.30pm. Il-Ħadd fis-6.00am, fis-7.00am, fit-8.00am, fid-9.30am (tixxandar b’mod dirett fuq il-paġna tal-Facebook tal-parroċċa), fil-11.00am (animata bi stil għat-tfal), fil-5.30pm u fis-7.00pm (animata bi stil żagħżugħ). Infakkru li ser jibqgħu jittieħdu l-istess miżuri li kienu jittieħdu qabel biex tiġi mħarsa s-saħħa ta’ kulħadd. Nhar il-Ġimgħa, fis-7.15pm ser issir laqgħa online għall-ġenituri li wliedhom ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma f’Ottubru li ġej. Nhar is-Sibt, għall-quddiesa tat-8.30am, nistiednu lit-tfal kollha b’mod speċjali dawk li għalqu sninhom matul ix-xahar ta’ April. Dawk it-tfal li għad għandhom il-Karus ta’ Mħabba jistgħu jġibuh il-knisja dakinhar stess. Il-Grupp tal-Armar 6 ta’ Diċembru ser jorganizza Ikla mill-Qalb nhar is-Sibt li ġej. Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards jew mill-paġna tal-Facebook Armar Siġġiewi.

Recent Posts

See All

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ illum il-Ħadd bejn it-8.00am u l-4.00pm. · It-Tnejn se niċċelebraw il-Festa (trasfer

AVVIŻI – 2 ta’ Mejju 2021

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Infakkru li tul dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, ir-Rużarju qed jiġi animat fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00

Avviżi – 25 t’April, 2021

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Nhar it-Tlieta, fis-7.00pm ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-Fratelli fil-Knisja Parrookkjali. · is-Sibt nagħtu bidu għax-xahar ta’ Mej