Avviżi – 15 ta’ Novembru 2020

It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena - (Sena A)

·   Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tad-Dawl. Fil-5.00pm jkollna Rużarju meditat animat mill-fratelli u fil-5.30pm il-quddiesa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

·   Nhar it-Tnejn fil-quddiesa tas-6.30pm ser inkunu qed nitolbu wkoll għall-membri mejtin tal-erba’ fratellanzi tal-parroċċa.

·   Nhar it-Tnejn ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-fratelli fis-7.00pm fil-knisja parrokkjali.

·   Is-Sibt u l-Ħadd li ġej tiġi fi tmiemha s-sena liturġika tal-Knisja bis-solennità ta’ Kristu Re.

·   Aħna u ħerġin mill-Knisja, min jixtieq jista’ jieħu sehem f’lotterija b’riżq il-proġett tal-vażuni ta’ mal-istatwa ta’ San Nikola. Din il-lotterija se tittella’ nhar il-festa ta’ San Nikola, fis-6 ta’ Diċembru. Nirringrazzjawkom bil-quddiem tas-support tagħkom.

·   Nitolbu għall-erwieħ ta’ Pawla Mallia, Carmen Aquilina, Doris Schembri u Grace Bonello li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​


Recent Posts

See All

Avviżi – 7 ta’ Frar 2021

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena B · Nhar it-Tnejn se ssir laqgħa ta’ formazzjoni għall-fratelli fil-Knisja Parrokkjali stess, fis-7.00pm. · L-Erbgħa niċċelebraw is-solennità tan-Nawfraġju ta’ M

Avviżi – 31 ta’ Jannar 2021

IR-RABA’ ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Nhar il-Ħamis jaħbat l-ewwel Ħamis tax-xahar, u kif qed nagħmlu kull xahar, waqt l-adorazzjoni ta’ wara l-quddies tas-6.30pm se nitolbu għal aktar

Avviżi – 24 ta’ Jannar 2021

IT-TIELET ĦADD TA’ MATUL IS-SENA – SENA B · Waqt li rroddu ħajr lil numru sabiħ ta’ voluntiera mill-Komunità tagħna li sa min-nofs Ġunju li għadda baqgħu jgħinu fl-organizzazzjoni u ż-żamma tal-ordni

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram