Avviżi – 15 ta’ Novembru 2020

It-Tlieta u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena - (Sena A)

·   Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tad-Dawl. Fil-5.00pm jkollna Rużarju meditat animat mill-fratelli u fil-5.30pm il-quddiesa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

·   Nhar it-Tnejn fil-quddiesa tas-6.30pm ser inkunu qed nitolbu wkoll għall-membri mejtin tal-erba’ fratellanzi tal-parroċċa.

·   Nhar it-Tnejn ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-fratelli fis-7.00pm fil-knisja parrokkjali.

·   Is-Sibt u l-Ħadd li ġej tiġi fi tmiemha s-sena liturġika tal-Knisja bis-solennità ta’ Kristu Re.

·   Aħna u ħerġin mill-Knisja, min jixtieq jista’ jieħu sehem f’lotterija b’riżq il-proġett tal-vażuni ta’ mal-istatwa ta’ San Nikola. Din il-lotterija se tittella’ nhar il-festa ta’ San Nikola, fis-6 ta’ Diċembru. Nirringrazzjawkom bil-quddiem tas-support tagħkom.

·   Nitolbu għall-erwieħ ta’ Pawla Mallia, Carmen Aquilina, Doris Schembri u Grace Bonello li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​


Recent Posts

See All

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, iċ-ċimiterju ser ikun miftuħ illum il-Ħadd bejn it-8.00am u l-4.00pm. · It-Tnejn se niċċelebraw il-Festa (trasfer

AVVIŻI – 2 ta’ Mejju 2021

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Infakkru li tul dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, ir-Rużarju qed jiġi animat fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt immedjatament wara l-quddiesa tas-7.00

Avviżi – 25 t’April, 2021

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – (Sena B) · Nhar it-Tlieta, fis-7.00pm ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-Fratelli fil-Knisja Parrookkjali. · is-Sibt nagħtu bidu għax-xahar ta’ Mej