Avviżi – 13 ta’ Diċembru 2020

It-Tielet Ħadd tal-Avvent - Sena B · Nhar it-Tlieta nagħtu bidu għan-novena tal-Milied. Din is-sena f’kull quddiesa se tkun qed issir riflessjoni minn dik li Dun Ġorġ Preca kien isejħilha l-Iskola ta’ Betlehem. · Nhar is-Sibt il-Grupp tal-Armar se jkun qed jorganizza ikla b’mod differenti hekk kif din ser tkun qed titwassal fid-djar. Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards tal-knisja. · Il-Blood Donation Unit jixtieq jirringrazzja lil dawk il-persuni kollha li marru biex jagħtu d-demm nhar it-8 ta’ Diċembru tul in-nofstanhar ta’ filgħodu. B’kollox kien hemm 37 persuna li marru biex jagħtu d-demm! · Matul dawn il-jiem min jixtieq iġib għotjiet tal-ikel fil-knisja biex ngħinu lill-familji fil-bżonn, jista’ jħallihom fil-qfief li hawn taħt il-presbiterju. · Il-grupp Ħbieb tad-Dar tal-Providenza qed ibigħ qagħaq tal-għasel u ponsjetti minn fuq iz-zuntier tal-knisja. Il-qligħ kollu ser imur b’risq id-Dar tal-Providenza. · Nitolbu għall-erwieħ ta’ Maria Yvonne Naudi u Ivan Borg li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​ Kindly read our legal disclaimer here .


Recent Posts

See All

Avviżi – 10 ta’ Jannar 2021

Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena B · Nhar il-Ħamis imiss li ssir laqgħa oħra tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fil-Knisja Parrokkjali stess. Tajjeb li nżommu ħafna l-parroċċa tagħna

Avviżi – 3 ta’ Jannar 2021

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B · Fil-ġranet tal-vaganzi li għad fadal se jkollna quddies animat apposta għat-tfal. Għalhekk, nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddi

Avviżi – 27 ta’ Diċembru, 2020

Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena B · Tul iż-żmien tal-vaganzi se jkollna quddies animat apposta għat-tfal: nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa se jkun hawn quddiesa animata bi stil għat-tfal fil

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram