Avviżi – 13 ta’ Diċembru 2020

It-Tielet Ħadd tal-Avvent - Sena B · Nhar it-Tlieta nagħtu bidu għan-novena tal-Milied. Din is-sena f’kull quddiesa se tkun qed issir riflessjoni minn dik li Dun Ġorġ Preca kien isejħilha l-Iskola ta’ Betlehem. · Nhar is-Sibt il-Grupp tal-Armar se jkun qed jorganizza ikla b’mod differenti hekk kif din ser tkun qed titwassal fid-djar. Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards tal-knisja. · Il-Blood Donation Unit jixtieq jirringrazzja lil dawk il-persuni kollha li marru biex jagħtu d-demm nhar it-8 ta’ Diċembru tul in-nofstanhar ta’ filgħodu. B’kollox kien hemm 37 persuna li marru biex jagħtu d-demm! · Matul dawn il-jiem min jixtieq iġib għotjiet tal-ikel fil-knisja biex ngħinu lill-familji fil-bżonn, jista’ jħallihom fil-qfief li hawn taħt il-presbiterju. · Il-grupp Ħbieb tad-Dar tal-Providenza qed ibigħ qagħaq tal-għasel u ponsjetti minn fuq iz-zuntier tal-knisja. Il-qligħ kollu ser imur b’risq id-Dar tal-Providenza. · Nitolbu għall-erwieħ ta’ Maria Yvonne Naudi u Ivan Borg li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”​ Kindly read our legal disclaimer here .


Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod: mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm; is-Sibt fit-8.30am; il-Ħadd

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ