AVVIŻI - 11 Ta' Ottubru 2020

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena – Sena A ·     Minn nhar it-Tnejn se tibda sena kateketika ġdida għat-tfal bniet. Ovvjament, minħabba ċ-ċirkustanzi ta’ bħalissa l-biċċa l-kbira tal-formazzjoni se tkun qiegħda ssir online: Year 2, Year 6 u Form 1 jiltaqgħu nhar ta’ Tnejn fis-6:00pm. Year 3, Year 4 u Year 5 jiltaqgħu nhar ta’ Ħamis fis-6.00pm. ·     Il-MUSEUM tas-Subien ukoll se jkunu qed jagħtu bidu għal sena kateketika ġdida. Is-superjur jixtieq iserraħ ras il-ġenituri li qed jittieħdu l-miżuri kollha biex it-tfal jiltaqgħu f’ambjent safe u protett. Aktar dettalji dwar ġranet u ħinijiet tal-laqgħat intbagħtu lill-familji konċernati permezz ta’ email, waqt li jinsabu wkoll fuq il-paġna tal-facebook MUSEUMSiggiewi. ·     Il-grupp taż-żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika (ŻAK Siġġiewi) qed jistieden lill-adolexxenti li twieldu fl-2007 (jew irċevew il-Griżma tal-Isqof f’Novembru li għadda) għal-laqgħat ta’ formazzjoni kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.30pm. Aktar dettalji mill-paġna tal-facebook ZAKSiggiewi. ·     Bil-għan li nevitaw li jkun hawn xi quddies tal-Ħadd fejn ikollna nżommu n-nies milli jidħlu fil-Knisja (peress li tkun diġa mimlija), mill-aħħar Ħadd ta’ Ottubru se tkun qed tiżdied quddiesa oħra. Din se tibda tkun il-Ħadd fis-7:00pm u se tkun animata bi stil żagħżugħ. ·     Il-Ħadd li ġej niċċelebraw Jum il-Missjoni. Aħna mħeġġin ngħinu din il-ħidma Missjunarja tal-Knisja bit-talb, xi sagrifiċċju u bl-offerti tagħna. Il-ġbir li jsir fil-quddies tal-weekend li ġej ikun ukoll għall-missjoni. · Nitolbu għall-erwieħ ta’ Vince Curmi Cassar, Alfred Farrugia u Pawlina Bonello li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...

Recent Posts

See All

Avviżi – 18 ta’ April, 2021

It-Tielet Ħadd tal-Għid - (Sena B) Mil-lum il-Ħadd, fil-knisja parrokkjali qed jerġa’ jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet tal-quddies ikunu mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.30am, fis-6.15am, fis-7.00a

Avviżi – 11 ta’ April, 2021

It-Tieni Ħadd tal-Għid (Sena B) Min-nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, fil-knisja parrokkjali ser jerġa’ jibda jsir il-quddies. Infakkru li l-ħinijiet ser jibqgħu l-istess. Ikun hawn quddies fis-6.00am,

Avviżi – 4 ta’ April, 2021

L-Għid il-Kbir - (Sena B) · F’ismi u f’isem il-kleru kollu tal-Parroċċa tagħna nawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. · Qed tkun organizzata quddiesa interatt

Parroċċa San Nikola, Triq il-Parroċċa, Is-Siġġiewi  |  mass@siggiewiparish.com  |  2146 0827

©2020 PARROĊĊA SAN NIKOLA SIĠĠIEWI

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram