AVVIŻI – 11 ta’ Lulju 2021

Il-Ħmistax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B

· Infakkru li qed tiġi animata quddiesa kuljum għat-tfal u l-familji. Qed issir b’dan il-mod:

  • mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm;

  • is-Sibt fit-8.30am;

  • il-Ħadd fil-11.00am.

· Bħala parti mill-proċess tal-estensjoni taċ-Ċimiterju, nistiednu lil kull min hu interessat li jixtri qabar (inkluż dawk li kienu taw isimhom fil-passat), biex jiġbor formola mis-sagristija, jimliha, ipoġġiha ġo envelopp u jħalliha f’kaxxa apposta li hemm fis-sagristija stess. Wieħed jista’ jibgħat il-formola wkoll email fl-indirizz elettroniku miktub fl-istess formola.

· Is-Soċjetà tal-MUSEUM reġgħet ippubblikat il ġurnalin Il-Paċi Magħkom, ġabra ta’ artikli qosra u stejjer b’tagħlim għal ħajja. Nistednukom tieħdu kopja magħkom intom u ħerġin mill-Knisja.

· Illum il-Ħadd, fuq iz-zuntier, aħna u ħerġin mill-Knisja qed isir bejgħ ta’ oġġetti li l-qligħ minnhom se jmur b’riżq il-missjoni fil-Perù u fil-Gwatemala.

  • Nitolbu għal ruħ Nikola Baldacchino li ħalliena matul din il-ġimgħa. “Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”

Recent Posts

See All

AVVIŻI – 25 ta’ Lulju 2021

Is-Sbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B It-Tnejn, festa ta’ Sant Anna u San Ġwakkin, waqt il-quddiesa tas-7:30pm, ser issir Festa Nanniet – ċelebrazzjoni għat-tfal flimkien man-nanniet. Aktar de

AVVIŻI – 4 ta’ Lulju 2021

L-Erbatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena B · Illum il-Ħadd, minn nofsinhar sa nofsillejl, se tkun qiegħda ssir maratona b’risq id-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. · Infakkru li qed jiġ

AVVIŻI – 6 ta’ Ġunju 2021

Il-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù - (Sena B) · Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù. Illejla waqt il-quddiesa tal-5.30pm se jsir it-tiġdid tal-profess