Segretarjat Assistenza Soċjali

L-Għan: Ħidma karitattiva man-nies fil-bżonn u l-promozzjoni tal-ġustizzja

Min jista’ jkun membru? Membri mill-fergħat tal-Azzjoni Kattolika u persuni ben visti 

Meta jsiru l-laqgħat?  Il-grupp jiltaqa’ darba fix-xahar skont il-ħtieġa biex jippjana attivitajiet għall-anzjani u persuni b’diżabbiltà

Fejn?  Dar Ommna Marija

Xħin?  Nhar ta’ Tlieta fl-10.30am

Direttur Spiritwali: l-Assistent Ekkleżjastiku tal-Azzjoni Kattolika

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Wieħed jista’ jikkuntattja lill-Arċipriet

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Laqgħat għall-anzjani b’temi spiritwali u soċjali, ħarġiet u quddies u żjajjar lil persuni mis-Siġġiewi residenti f’ St. Vincent de Paule