Kummissjoni Familja

L-Għan: Il-Kummissjoni hi mpenjata li twassal it-tagħlim; tiddentifika u tgħin bl-aħjar mod lil dawk li jista’ jkollhom diffikultajiet; torganizza korsijiet għall-miżżewġin u l-koppji għarajjes (flimkien mal-Moviment ta’ Kana). Torganizza wkoll laqgħat ta’ follow-ups u l-kors ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes.

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lill-Arċipriet

Indirizz Elettroniku: parrocca.siggiewi@maltadiocese.org