Grupp tal-Armar - 6 ta' Diċembru

L-Għan:  Biex jintrama l-armar għall-festa ta’ San Nikola u f’okkażjonijiet speċjali oħra

Min jista’ jkun membru?  Persuni minn sittax-il sena ’l fuq li lesti jagħtu kontribut matul is-sena kollha

Id-Direttur Spiritwali huwa

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Kenneth Mifsud fuq 9909 2368

Sit Elettroniku: www.armarsiggiewi.com

Indirizz Elettroniku: info@armarsiggiewi.com