Grupp Santa Marta

L-Għan:  Ħasil u Tindif tal-Knisja

Meta tiltaqgħu? l-Erbgħa filgħodu

Fejn?  fil-knisja

X’ħin?  Wara l-aħħar quddiesa ta’ filgħodu

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Rose Mangion fuq 2146 8242