Jagħtu Servizz fil-Parroċċa tagħna

Arċipriet: Fr Joe Grech
37, Triq il-Parroċċa,
is-Siġġiewi SĠW 1530
Telefon: 2146 0827 
E-mail: parrocca.siggiewi@maltadiocese.org

Rev. Dun Nikola Aquilina:
91, Filotea, Triq it-Tabib Nikola Zammit,
is-Siġġiewi SĠW 3070
Telefon: 2146 7814          Mobile: 9942 5854
E-mail: nicholasaquilina@onvol.net

Rev. Dun Christopher Ellul

Rev. Profs. Dun George Grima:
85, St.Nicholas,
Triq ir-Rebbiegħa,
is-Siġġiewi SĠW 1822
Telefon: 2146 8286
E-mail: george.grima@um.edu.mt

Rev. Mons. Daniel Schembri: 
21/1, Triq il-Parroċċa, 
is-Siġġiewi SĠW 1531
Telefon: 2146 7804 

Rev. Mons. Paul Carmel Vella: 
132, Triq Santa Margerita, 
is-Siġġiewi SĠW 1018
Telefon: 2011 9911           Mobile: 9946 4343 
E-mail: pcvella@maltachurchtribunals.org

Rev.Dun Martin Micallef: Dar tal-Providenza
Telefon: 2146 2844           Mobile: 9985 6928
E-mail: m.micallef@dartalprovidenza.org