Jagħtu Servizz fil-Parroċċa tagħna

 Arċipriet: Fr Josef Mifsud

37, Triq il-Parroċċa,
is-Siġġiewi SĠW 1530
Telefon: 2146 0827 
E-mail: parrocca.siggiewi@maltadiocese.org

 

 

Rev. Dun Nikola Aquilina:
91, Filotea, Triq it-Tabib Nikola Zammit,
is-Siġġiewi SĠW 3070
Telefon: 2146 7814          Mobile: 9942 5854
E-mail: nicholasaquilina@onvol.net

 

 

Rev. Profs. Dun George Grima:

85, St.Nicholas,
Triq ir-Rebbiegħa,
is-Siġġiewi SĠW 1822
Telefon: 2146 8286
E-mail: george.grima@um.edu.mt

 

 

Rev. Mons. Daniel Schembri: 
21/1, Triq il-Parroċċa, 
is-Siġġiewi SĠW 1531
Telefon: 2146 7804 

 

 

Rev. Dun Mark Spiteri

 

 

Rev.Dun Martin Micallef: Dar tal-Providenza

Telefon: 2146 2844           Mobile: 9985 6928
E-mail: m.micallef@dartalprovidenza.org