Patrijiet Siġġiwin

Patri Antoine Apap OFM
Kunvent San Franġisk,
Triq Anetto Caruana,
il-Qawra, SPB 1211
Telefon: 2157 7088

 

Patri Anton Farrugia OFM
Kunvent San Franġisk, 
Triq Villambrosa, 
il-Ħamrun, ĦMR 1122
Telefon: 2123 4316

 

Patri Joseph Formosa OFM

 

 

Patri Joseph Zahra OP
Kunvent tal-Patrijiet Dumnikani, 
Santa Marija Tal-Portu Salvu, 
Valletta, VLT 1176
Telefon: 2123 4079