Kummissjoni Liturġija

L-Għan: Knisja li tiċċelebra b’mod ħaj l-għaqda ma’ Alla u ma’ xulxin. Il-Liturġija trid tiġġedded kontinwament biex tibqa’ tkun esperjenza ta’ din  l-għaqda.

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Carmen Bonello fuq 2146 7827