Gruppi

Fil-Parroċċa għandna numru ta' gruppi li huma ta' għajnuna kbira. Ara jekk tidħolx f'xi wieħed minnhom!!!!