Avviżi

Avviżi – 17 ta’ Frar 2019

 

 

Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena Ċ

 

 

  • Din il-ġimgħa se nkomplu bit-Tberik tal-familji. Nibdew fl-4.30pm u nieħdu gost li niltaqgħu kemm jista’ jkun mal-membri kollha tal-familja biex nitkellmu u nitolbu flimkien.  Din il-ġimgħa se nkunu qed inbierku fil-Housing Estate ta’ Ramija, Triq il-Bandla, Triq Ramija, Triq Pietru Mallia, Flats ta’ The Oaks fi Triq Ramija, Triq iż-Żabbarija, Triq il-Qiegħa u parti minn Triq ta’ Brija. Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards.

 

  • Fuq in-noticeboards tal-Knisja hemm lista tat-toroq tat-tberik għax-xahar ta’ Marzu. Tistgħu taraw il-lista wkoll fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi.

 

  • Nhar it-Tlieta se jiltaqa’ l-grupp Mothers’ Prayers fiċ-Ċentru Santissima Trinità fl-10.00am.

 

  • Nhar il-Ġimgħa l-Grupp Kulturali ser jorganizza pellegrinaġġ għall-knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem fix-Xemxija, immexxija mill-patrijiet Kapuċċini.  Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards.

 

  • Nhar is-Sibt, għall-quddiesa tat-8.30am, qegħdin nistiedu lit-tfal li għalqu sninhom fi Frar.  Nawguraw lil dawn it-tfal u nitolbu għalihom.  Wara jkollna xi ħaġa tajba wkoll.

 

  • Nitolbu għal ruħ Carmela Psaila li l-funeral tagħha sar matul din il-ġimgħa. “Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”