Avviżi

AVVIŻI – 18 ta’ Awwissu 2019

                       

 

L-Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena Ċ

 

 

  • Illum il-Ħadd qed tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Santa Marija fil-Kappella ta’ Ħal Xluq: Filgħodu jkun hemm quddiesa fis-7.00am u filgħaxija fis-6.30pm jingħad ir-Rużarju u mbagħad quddiesa fis-7.00pm.  Wara jkun hemm fiera, ikel, nar tal-art u tal-ajru u marċ mill-Banda San Nikola.  Aktar dettalji fuq il-Flimkien u fuq in-notice boards.

 

  • Nhar it-Tlieta, fiċ-Ċentru Santissima Trinità jkun hemm laqgħa ta’ talb tal-Grupp tal-Ommijiet fl-10.00am.

 

  • Nhar il-Ħadd li ġej il-Kunsill Lokali se jorganizza Festa Għeneb, li matulha, hawnhekk fil-Knisja Parrokkjali ser issir wirja (ta’ darba) ta’ kalċijiet li jinsabu fil-Parroċċa tagħna. Il-wirja tibda mis-6.30pm ’il quddiem u tkun b’riżq il-proġett tal-vażuni tal-vara ta’ San Nikola.

 

  • Mill-BBQ li sar b’risq id-Dar tal-Providenza organizzat mill-grupp Ħbieb tad-Dar tal-Providenza, inġabret is-somma ta’ €1300.

 

  • Il-Grupp tal-Abbatini jirringrazzja lil dawk kollha li kkontribwew fl-attività tal-Car Wash li minnha nġabret is-somma ta’ €350.

 

  • Infakkru li kull xahar qegħdin niġbru l-irċevuti fiskali għal-lotterija tal-irċevuti li r-rebħ minnhom imur b’risq ir-restawr li jsir fil-knisja tagħna. Wieħed jista’ jitfa’ l-irċevuti fil-kaxxi li tqiegħdu ħdejn        in-noticeboards. Mit-tlugħ tal-lotterija tax-xahar ta’ Lulju, il-parroċċa rebħet is-somma ta’ €2,238.

 

  • Nitolbu għal ruħ Nikol Grima li miet matul din il-ġimgħa, u Sr Michaelina (Odette) Vassallo OSB li l-funeral tagħha se jsir nhar it-Tlieta fis-2.30pm fil-Knisja ta’ Santa Skolastika, il-Birgu. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...