Avviżi

 AVVIŻI – 20 ta’ Awwissu 2017

                       

 

L-Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena - Sena A

 

 

·       Illum il-Ħadd qed tiġi ċċelebrata il-festa ta’ Santa Marija fil-Kappella ta’ Ħal Xluq: Filgħodu jkun hemm quddiesa fis-7.00am u filgħaxija fis-6.30pm ikun hemm ir-Rużarju u quddiesa fis-7.00pm.  Wara jkun hemm fiera, ikel, nar tal-art u tal-ajru u marċ mill-Banda San Nikola.  Aktar dettalji fuq il-Flimkien u fuq in-notice boards.

 

·       Nhar it-Tlieta, fiċ-Ċentru Santissima Trinità jkun hemm laqgħa tal-Grupp tal-Ommijiet fl-10.00am.

 

·       Nhar it-Tlieta, fil-Museum tas-Subien, ikomplu l-laqgħat tal-Bibbja. Jibdew fis-7.15pm u kulħadd huwa mistieden.  

 

·       Nhar it-Tlieta, l-iskola sajf tas-Siġġiewi ser torganizza Car Wash b’risq il-Malta Community Chest Fund bejn id-9.00am u nofsinhar ħdejn l-iskola primarja.

 

·       Nhar is-Sibt għall-quddiesa tat-8.30am nistiednu lit-tfal kollha li għalqu sninhom matul ix-xahar ta’ Awwissu.

 

·       Ser issir Lejla Maltija ħdejn il-Kappella tal-Providenza il-Ġimgħa 1 ta’ Settembru fil-ġimgħa tal-festa. Aktar dettalji ta’ din l-attività u attivitajiet oħra marbutin mal-festa tal-Providenza ssibuhom fil-posters li hemm fin-noticeboards u fil-Magażin FLIMKIEN. Biljetti mingħand is-Sagristan.

 

·       Nitolbu għal ruħ Mary Saliba u Carmelo Farrugia li mietu matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...