Avviżi

Avviżi – 14 ta’ April, 2019 -  Ħadd il-Palm (Sena Ċ)

 

 • Illum il-Ħadd niċċelebraw Ħadd il-Palm.  Fid-9.00am ninġabru ħdejn il-Kappella ta’ San Ġwann biex nagħtu bidu għall-purċissjoni sal-Knisja bis-sehem speċjali tat-tfal. Fid-9.30am tibda l-quddiesa.

 

Qed nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa:

 • Nhar it-Tnejn fis-6.30pm jkun hawn quddiesa animata mill-Kor Parrokkjali u wara tkompli meditazzjoni fuq il-Kurċifiss.

 

 • L-Erbgħaaħna mħeġġin nieħdu sehem fil-Via Sagra Djoċesana mmexxija minn Mons. Arċisqof li tibda fis-7.00pm minn ħdejn il-monument ta’ Kristu Re sal-Kon Katidral ta’ San Ġwann.

 

 • Ħamis ix-Xirka filgħodu ma jkunx hawn quddiesa u l-knisja tkun magħluqa.  Fil-Konkatidral ta’ San Ġwann il-Belt, fid-9.15am l-Arċisqof imexxi l-funzjoni tat-Tberik taż-Żjut.

Fis-5.45pmissir quddiesa speċjali għat-tfal u l-familji tagħhom li fiha titfakkar l-aħħar ikla ta’ Ġesù. Isir ukoll il-ħasil tar-riġlejn lill-rappreżentanza tat-tfal stess.

Fis-7.00pm ssir konċelebrazzjoni solenni li tfakkar it-Twaqqif tal-Ewkaristija. Fi tmiem il-funzjoni tibda l-Adorazzjoni minn gruppi u għaqdiet diversi fl-Artal tar-Repożizzjoni sa nofsillejl. Fiċ-Ċentru Santissima Trinità jkun hemm l-Adorazzjoni mit-8.00pm sal-11.30pm.

 

 • Nhar il-Ġimgħa l-Kbira, il-Knisja tiftaħ fis-6.00am. Fit-8.00am jsir it-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum flimkien mas-saċerdoti u wara tkompli l-Adorazzjoni sa nofsinhar. Fiċ-Ċentru Santissima Trinità jkun hemm l-Adorazzjoni mis-7.00am sa nofsinhar. Fis-2.30pm ssir meditazzjoni tal-Via Sagra u fit-3.00pm tibdaċ-Ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

 

 • Sibt il-Għidfilgħodu il-Knisja tinżamm magħluqa u tiftaħ fis-7.00pm.
  Fit-8.00pm nagħtu bidu għall-funzjoni tal-Vġili tal-Għid.

 

 • Ħadd il-Għid, fit-8.00am ikun hawn Quddiesa Kantata. Wara l-quddiesa tat-8.00am u tal-11.00am isir it-tberik tal-figolli tat-tfal fuq iz-zuntier.

 

                                                                                    

 • Min jista’ joffri fjuri bojod u weraq għall-Artal tar-Repożizzjoni għandu jġibhom fis-Sagristija sal-Erbgħa filgħodu.  Min jixtieq jista’ jagħmel offerta għall-fjuri.

 

 • Nhar it-Tlieta jiltaqa' l-grupp tal-ommijiet fiċ-Ċentru Santissima Trinita, fl-10.00am.

 

 • Nhar l-Erbgħa u l-ġimgħa kollha ta’ wara l-Għid il-Kbir, il-quddiesa tat-7.45am  tkun fit-8.00am. Nistiednu b’mod speċjali lit-tfal. Aktar dettalji minn fuq il-paġna tal-Facebook Quddies tat-Tfal Siġġiewi.  

 

 • Matul din il-ġimgħa s-Segretarja Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika qed jorganizza ġimgħa ta’ sagrifiċċju biex min jixtieq jagħti donazzjoni ta’ flus fil-kaxxi li hemm ħdejn in-noticeboards biex jiġu megħjuna persuni u familji f’diffikultà.