Avviżi

Avviżi – 27 ta’ Mejju 2018

 

Trinità Qaddisa - (Sena B)

 

  • Illum il-Ħadd fil-quddiesa tad-9.30am, ser tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina lil 99 tifel u tifla tal-Parroċċa tagħna. Nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom biex ikunu dejjem viċin ta’ Ġesù. Minħabba l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina, il-quddiesa tal-11.00am tkun fil-11.30am.

 

  • Bejn illum il-Ħadd u nhar l-Erbgħa, l-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna ser ikun qed jagħmel Viżta Pastorali fil-parroċċa tagħna. Programm tal-viżta jinsab ħdejn il-bibien tal-knisja.

 

  • Nhar it-Tlieta ser issir laqgħa tal-grupp Mothers’ Prayers fiċ-Ċentru Santissima Trinità fl-10.00am.

 

  • Nhar il-Ġimgħa, fiċ-Ċentru Santissima Trinità jkun hemm Adorazzjoni bejn is-6.30pm u s-7.30pm. Ikun hemm ukoll is-servizz tal-qrar. Fis-7.30pm tibda laqgħa ta’ Talb u Tifħir.

 

  • Nhar il-Ġimgħa, il-grupp ‘Together’, li hu magħmul minn koppji żgħażagħ, jixtieq jistieden koppji għarajjes u koppji miżżewġin żgħażagħ għal-laqgħafit-8.00pm f’Dar Ommna Marija. Waqt il-laqgħa jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

 

  • Nhar is-Sibt, l-ewwel Sibt tax-xahar, fil-kappella ta’ San Ġwann ikun hemm quddiesa bl-Adorazzjoni fit-8.00pm.

 

  • Nitlob lil dawk li jqassmu l-magażin FLIMKIEN biex jiġbru l-kopji tagħhom minn fuq l-Artal tar-Rużarju. Mal-magażin se jkun qed jitqassam ukoll l-envelopp tal-parroċċa b’risq il-festa ta’ San Nikola.