Avviżi

AVVIŻI – 23 ta’ Ġunju 2019

 

Il-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù -  (Sena Ċ)

 

 • Illum il-Ħadd qed niċċelebraw il-festa ta’ Corpus.Għall-quddiesa tad-9.30am nistiednu lit-tfal tal-Ewwel Tqarbina.Wara toħroġ purċissjoni b’Ġesù Sagramentat li tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Pjazza San Ġwann, Triq San Ġwann, Triq San Ġakbu u tispiċċa l-Knisja bil-Barka Sagramentali.

 

 • Illum il-Ħadd nagħtu bidu għall-Festa bil-ħruġ min-niċċa tal-Vara tal-Patrun tagħna San Nikola fis-6.30pm. (wara l-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija, li tkun fil-5.30pm).

 

Programm tal-Festa:

 • It-Tnejn - Fis-6.30pm it-tfal jiltaqgħu quddiem il-Kappella ta’ San Ġwann u jimxu f’purċissjoni bl-istatwa ta’ San Nikola lejn il-Knisja fejn fis-7.00pm issir quddiesa għalihom. Inħeġġu lit-tfal biex iġibu magħhom xi affarijiet tal-ikel biex nagħtuhom lill-familji fil-bżonn.

 

 • It-Tlieta - Fl-10.00am jkollna quddiesa għall-Anzjani lifiha jiġi amministrat ukoll is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. 

 

 • It-Tlieta - Fis-7.00pm jkollna quddiesa li fiha ser jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija u  għaliha huma mistiedna b’mod speċjali dawk in-nisa li qegħdin jistennew tarbija u l-ġenituri li kellhom tarbija tul dawn l-aħħar sentejn, biex wara jiġu ppreżentati lil San Nikola.

 

 • L-Erbgħa - Fis-7.00pm quddiesa għall-familji li għaliha huma mistiedna b’mod speċjali dawk li żżewġu matul din is-sena, kif ukoll dawk li qed jiċċelebraw xi Anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom. 

 

 • Il-Ħamis - Fis-7.00pm quddiesa bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi u soċjali kollha tal-Parroċċa. Mistiedna wkolll-Emigranti li hawn fostna f’dawn il-ġranet.

 

 • Il-Ġimgħa - Fis-7.00pm quddiesa bis-sehem tas-Saċerdoti u r-Reliġjużi Siġġiwin.

 

 • Is-Sibt - Fit-8.00am ikun hawn konfessuri għall-qrar. Fit-8.30am ikun hawn quddiesa b’sufraġju għal dawk li mietu matul din is-sena u għall-benefatturi ħajjin u mejtin. Fi tmiem il-quddiesa jitkanta t-Te Deum.

 

 • Is-Sibt - Fis-6.15pm ssir it-Transalzzjoni u l-Għasar.Fit-8.00pm ikun hawn quddiesa li fiha jsir it-tberik tal-Ħobż ta’ San Nikola.

 

 • Aktar dettalji ssibuhom fil-magażin ‘IS-SIĠĠIEWI’ jew fuq il-paġna tagħna fuq Facebook bl-isem ta’ ‘Parroċċa San Nikola Siġġiewi. Nawgura festa sabiħa lil kulħadd – festa li tgħaqqadna ma’ Alla u ma’ xulxin. Nappella biex jinżamm ambjent nadif, ħieles mill-ġlied u pika bla bżonn, u minn imġiba li ma tixraqx biex b’hekk niċċelebraw festa li tagħmlilna ġieħ. Nappella ħafna biex fil-knisja kemm fil-festa u tul is-sajf niġu lebsin diċenti kif jixraq lid-dar ta’ Alla.

 

 • Min jixtieq iqiegħed bukketti quddiem l-istatwa ta’ San Nikola hu mitlub jieħu biljett mis-Sagristija. Flok bukketti jistgħu jingħataw offerti li jitqiegħdu ma’ board apposta ħdejn l-istatwa. Min għad għandu l-envelopp bl-offerta għall-festa jista’ jġibu hawn fil-knisja.  Min m’għandux kopja tal-Magażin ‘IS-SIĠĠIEWI’, jista’ jiġbor kopja mis-Sagristija.

 

 • Nhar it-Tlieta l-Grupp tal-Armar ser jorganizza ikla b’risq l-armar tal-festa. Dettalji minn fuq in-noticeboard.

 

 • Matul din il-ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ser jiftaħ biss nhar it-Tnejn.

 

 • Nitolbu għal ruħ Nikolina Zammit  li mietet matul din il-ġimgħa. “Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”