Avviżi

AVVIŻI – 13 ta’ Ottubru 2019

 

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena – Sena Ċ

  • Nhar it-Tlieta jiltaqa’ il-grupp Mothers’ Prayers fiċ-Ċentru Santissma Trinità fl-10.00am.

 

  • Kull nhar ta’Tlieta  fis-7.15 pm qed ikomplu l-laqgħat tal-Bibbjafil-MUSEUM tas-subien. Waqt il-laqgħa jkun hemm riflessjoni dwar il-Kelmat'Alla,qsim ta’ esperjenzi utalb flimkien. Kulħadd huwa mistieden.

 

  • Nhar is-Sibt għall-quddiesa tat-8.30am nistiednu lit-tfal kollha għal Festa Marija. Wara l-quddiesa ser tittella’ statwa tal-Madonna u tingħata tifkira lit-tfal kollha.

 

  • Nhar is-Sibt ser tiġi organizzata tombla b’risq il-bżonnijiet fil-knisja fis-7.15pm fiċ-Ċirklu. Biljetti mingħand is-sagristan.

 

  • Il-Ħadd li ġej niċċelebraw Jum il-Missjoni. Aħna mħeġġin ngħinu din il-ħidma Missjunarja tal-Knisja bit-talb, xi sagrifiċċju u bl-offerti tagħna. Matul din il-ġimgħa jkomplu jinġabru l-envelopes bl-offerti tagħna għall-missjoni. Il-ġbir li jsir fil-quddies tal-weekend li ġej ikun ukoll għall-missjoni.

 

  • Nhar il-Ħadd, fil-quddiesa tal-11.00am, nitolbu b’mod speċjali għall-familji. It-tfal ikollhom l-ispjega tal-Vanġelu apposta għalihom.

 

  • L-Għaqda tan-Nar San Nikola ser torganizza ikla l-Canifor Hotel nhar is-Sibt 26 ta’ Ottubru. Aktar dettalji minn fuq in-notice board.

 

  • Nitolbu għall-erwieħ ta’ Nina Sammut, Rose Micallef u Ninu Micallef li ngħaqdu mal-Mulej fil-ħajja ta’ dejjem. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...