Avviżi

Avviżi – 19 ta’ Marzu 2017      

It-Tielet Ħadd tar-Randan - (Sena A)

 

·        Illum il-Ħadd, bejn it-8.30am u s-1.00pm fiċ-Ċentru Ċiviku wieħed ikun jista’ jmur jagħti d-demm. Wieħed għandu jieħu miegħu l-karta tal-identità.

 

·        Mil-lum il-Ħadd nibdew il-laqgħat tar-Randan għaż-żgħażagħ, fis-sala Dun Anton Vella, ħdejn l-Oratorju.  Il-laqgħa tibda fit-8.00pm bil-quddiesa minn Fr. Chris Ellul u b’riflessjoni minn Tonio Caruana, membru tas-Soċjetà tal-MUSEUM.

 

·        Matul din il-ġimgħa nkomplu bit-Tberik tal-Familji. Din il-ġimgħa ser inbierku Sqaq il-Qajjied, Triq il-Qajjied, Triq John Debattista, Misraħ il-Vittmi tal-Gwerra, Triq Nicolò Saura, Triq Nicolina Caruana, Triq Barik Triq Lazzru Pisani, Triq l-Imqabba, Triq San Nikola, Pjazza San Nikola, Triq il-Knisja l-Qadima, Sqaq il-Knisja, Triq il-Parroċċa, Pjazza San Ġwann, Triq il-Ġdida, Triq San Ġwann, Triq il-Mitħna. Nibdew fl-4.30pm u tkun ħaġa sabiħa li niltaqgħu mal-membri kollha tal-Familja.

 

·        Nhar it-Tlieta se jitaqa’ l-grupp Mothers’ Prayers, fiċ-Ċentru Santissma Trinità fl-10.00am.

 

·        Nitolbu għal ruħ Carmena Curmi li mietet matul din il-ġimgħa. “Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...