Avviżi

AVVIŻI – 25 ta’ Ġunju 2017

 

FESTA TA’ SAN NIKOLA

 

·       Nawguraw il-festa t-tajba lil kulħadd; festa li tkompli tgħaqqadna flimkien taħt il-ħarsien tal-Patrun tagħna San Nikola.  Infakkar li minħabba l-quddiesa Solenni tal-festa tad-9:30am, il-quddiesa ta’ warajha tkun fil-11:30am. Fil-5:30pm ikun hawn quddiesa li fiha jingħad it-tieni Għasar. Fis-7.30pm toħroġ il-Purcissjoni u fl-10.15pm jkollna d-dħul tal-Istatwa ta’ San Nikola u l-festa tagħlaq b’Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 

·       Ghada t-Tnejn, l-għada tal-festa, l-ewwel quddiesa tkun fis-6.15am. Fil-Quddiesa tas-6.30pm, ser jipparteċipaw il-membri tal-Għaqda tan-Nar bħala ringrazzjament lil Alla u lil San Nikola, u biex nitolbu għall-membri mejtin tal-għaqda. 

 

·       Nhar il-Ġimgħa se ssir quddiesa,adorazzjoni u talb man-niesimmexxi minnFr Ray Toledo, fiċ-Ċentru Santissma Trinità, fis-7.00pm.

 

·       Nhar is-Sibt, l-ewwel Sibt tax-xahar, fit-8:00pm, fil-Kappella ta’ San Ġwann ikun hemm Adorazzjoni bil-quddiesa.

 

·       Nhar il-Ħadd fiċ-Ċentru Santissima Trinità ser niċċelebraw il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Qed nistiednu lit-tfal kollha li għamlu l-Ewwel Tqarbina għall-quddiesa tat-8.15am u wara ssir purċissjoni qasira fiz-zona ta’ Kirċippu.

 

·       Nhar il-Ħadd, id-dħul tal-istatwa ta’ San Nikola fin-niċċa se jsir wara ll-quddiesa tal-5.30pm, li se tkun quddiesa bir-Rit Grieg Kattoliku Biżantin, fejn se jiċċelebra l-Arkimandrita Mons. George Mifsud Montanaro, mgħejjun minn Fr Martin Zammit, saċerdot tar-Rit Grieg, flimkien mal-Kleru tal-Parroċċa tagħna.

 

·       Il-ġabra li saret fil-ħruġ min-niċċa kienet ta’ €2200.

Il-ġabra li saret b’rizq id-Dar tal-Providenza fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li għadda laħħqet is-somma ta’ €1480.  Grazzi hafna.

 

·       Nitolbu għal ruħ Monsinjur Lawrenz Mifsud li miet matul din il-ġimgħa. “Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”