Avviżi

Avviżi – 1 ta’ Diċembru 2019

 

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent - Sena A

 

 

 • Bħalissa fil-Kappella ta’ Ħal Xluq qed issir Wirja u bejgħ ta’ pitturi mtella’ mill-Fondazzjoni Patrimonju Siġġiewi. Illum il-Ħadd tkun miftuħa mid-9.30am sas-6.00pm.

 

 • Illum il-Ħadd se jsir programm mużikali mill-Banda San Nikola fiċ-Ċentru Ċiviku fis-6.45pm.

 

 • Nhar it-Tlieta, jiltaqa’ il-Grupp Mother’s Prayers fiċ-Ċentru Santissima Trinità fl-10.00am.

 

 • Nhar il-Ħamis, lejliet il-festa liturġika ta’ San Nikola, fis-6.00pm tibda t-Translazzjoni u l-Għasar tal-festa. Fis-6.30pm tibda quddiesa solenni mmexxija minn Dun Nikol Aquilina. Wara, ir-restawratriċi Agatha Grima se tagħmel preżentazzjoni dwar ix-xogħol ta’ restawr li sar fuq il-pittura tas-saqaf tal-Knisja.

 

 • Dakinhar ukoll, se ssir preżentazzjoni tal-ktieb San Nikola, ktieb bil-Malti dwar il-ħajja tal-patrun tagħna u l-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi, miktub minn Dun Nikol Aquilina. Min jixtieq jista’ jixtri kopja mis-sagristija.

 

 • Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw il-festa liturġika ta’ San Nikola. Filgħodu, fid-9.00am ssir purċissjoni mill-Iskola Primarja bis-sehem tat-tfal u l-baned tal-lokal u fl-10.00am jkun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għat-tfal tal-iskola. Filgħaxija fis-5.45pm jsir il-kant tal-Għasar, fis-6.15pm nilqgħu lill-Isqof Mons Mario Grech biex fis-6.30pm imexxi l-Konċelebrazzjoni Solenni tal-festa. Fl-aħħar tal-quddiesa titkanta l-Antifona. Il-ġabra li ssir fil-quddiesa tkun b’risq il-Festa ta’ Ġunju.

 

 • Nhar is-Sibt, il-Grupp Ħbieb tad-Dar tal-Providenza se jkunu qed jorganizzaw Dawra bil-ferrovija mas-Siġġiewi, b’riżq id-Dar tal-Providenza. Dettalji dwar il-ħinijiet u bookings jinsabu fuq in-notice boards.

 

 • Is-Sibt ikun ukoll l-ewwel Sibt tax-xahar. Għalhekk, issir Adorazzjoni bil-quddiesa fil-kappella ta’ San Ġwann fit-8.00pm.

 

 • Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Filgħaxija, waqt il-quddiesa tal-5.30pm ser issir il-Vestizzjoni tal-abbatini l-ġodda. Nitolbu għalihom u għal iktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

 

 • Nhar il-Ħadd jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija f’quddiesa fit-3.30pm.

 

 • Il-ġbir li sar fiċ-ċimiterju tul ix-xahar ta’ Novembru kien ta’ €210 (€150 fil-quddiesa u €60 mill-kaxxa tad-donazzjonijiet). Grazzi ħafna.