Avviżi

AVVIŻI – 15 ta’ Ottubru 2017

 

It-Tmienja u Għorxin Ħadd Matul is-Sena – Sena A

 

·        Nhar it-Tlieta ser jiltaqa’ l-Grupp Mothers’ Prayers, li huwa grupp ta’ ommijiet li jiltaqgħu biex jitolbu għall-familji. Din tkun fl-10.00am fiċ-Ċentru Santissima Trinità.

 

·        Nhar il-Ġimgħa l-Għaqda Kulturali Siġġiewi ser torganizza ħarġa kulturali għall-kappella ta’ Santa Marija Madalena, f’Had Dingli. Dettalji minn fuq in-notice boards.

 

·        Nhar il-Ġimgħa se jkollna fostna Kor ta’ Tfal mill-Ingilterra, The St Theresa Choir, li se jkantaw siltiet reliġjużi fil-knisja tagħna, fis-7.00pm, wara l-quddiesa ta’ flgħaxija.

 

·        Nhar is-Sibt se ssir Tombla b’risq ix-xogħol ta’ restawr li issa se nibdew fil-Kappellun tad-Duluri.  It-Tombla se ssir fis-Sala Dun Anton Vella, quddiem l-Oratorju, fis-7.15pm.

 

·        Nhar il-Ħadd ser isir Seminar għall-ġenituri u t-tfal li ser jagħmlu l-Griżmafis-5 ta’ Novembru.  Ikun hemm ukoll il-quddiesa. Dan se jsir bejn il-5.00pm u t-8.00pm fl-iskola St. Michael’s.

 

·        Il-Ħadd li ġej niċċelebraw Jum il-Missjoni. Aħna mħeġġin ngħinu din il-ħidma Missjunarja tal-Knisja bit-talb, xi sagrifiċċju u bl-offerti tagħna. Matul din il-ġimgħa jkomplu jinġabru l-envelopes bl-offerti tagħna għall-missjoni.  Il-ġbir li jsir fil-quddies tal-weekend li ġej ikun ukoll għall-missjoni.

 

·        Nhar il-Ħadd, fil-quddiesa tal-11.00am, nitolbu b’mod speċjali għall-familji.  It-tfal ikollhom l-ispjega tal-Vangelu apposta għalihom.

 

·        Ingħalaq il-ġbir ta’ informazzjoni dwar il-ħajja qaddisa ta’ Patri Avertan Fenech, Karmelitan.  Issa jibda l-proċess tal-Beatifikazzjoni tiegħu.  Aktar dettalji fuq in-noticeboard.

 

·        Nitolbu għal ruħ Nicolina Borg, Emanuel Borg u Sr Alice Bonello li ngħaqdu mal-Mulej fil-ħajja ta’ dejjem. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...