Avviżi

Avviżi – 18 ta’ Marzu 2018  

Il-Ħames Ħadd tar-Randan - (Sena B)

 

  • Illum il-Ħadd, il-Grupp tal-Abbatini qiegħed jorganizza Car Wash fil-Pjazza.

 

  • Illum il-Ħadd, ikomplu l-eżerċizzi għaż-żgħażagħ waqt quddiesa fis-7.30pm f’Dar Ommna Marija.  

 

  • Għada t-Tnejn, għall-quddiesa tas-6.30pm qegħdin nistiednu lit-tfal kollha. Inħeġġuhom biex iġibu magħhom il-Karus ta’ Mħabba li tqassam lilhom aktar kmieni fil-bidu tar-Randan, b’dak li ġemmgħu fih, li se nagħtuh lid-Dar tal-Providenza.

 

  • Matul din il-ġimgħa fil-Knisja jkun hawn l-Eżerċizzi għal kulħadd fis-7.15pm. Dawn ser jitmexxew minn Fr. Robin Camilleri, Arċipriet tal-Isla.

 

  • Nhar it-Tlieta se ssir l-Ewwel Qrara tat-tfal li se jircievu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li gej.  Se ssir fil-Knisja Parrokkjali, is-Subien fil-5.00pm u l-Bniet fil-5.30pm.

 

  • Nhar il-Ħamis, lejlet id-Duluri, bejn il-5.30pm u sal-10.00pm se jkun hawn Ċelebrazzjoni Penitenzjali u opportunità biex niċċelebraw is-Sagrament tal-Qrar. Il-knisja tkun miftuha sa nofsilejl.  Ma nitilfux din l-opportunità biex niltaqgħu mal-Ħniena u mal-Maħfra ta’ Alla.

 

  • Nhar il-Ġimgħa nagħmlu t-tifkira ta’ Maria Addolorata. Filgħodu l-quddies fil-Knisja jkun bħas-soltu. Fid-9.15am jkun hawn quddiesa għat-tfal tal-iskola. Fil-5.30pm ikun hawn Quddiesa kantata u fis-6.30pm toħroġ il-purċissjoni li tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Pjazza San Ġwann, Triq il-Mitħna, Triq it-Tabib Nikol Zammit, Triq Ħal Niklusi, Triq Santa Margerita, Triq San Nikola, il-Pjazza u tispiċċa fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-purċissjoni jkun hawn quddiesa oħra.

 

  • Nhar il-Ħadd huma Ħadd il-Palm u nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa.  Fid-9.15am tibda purċisjoni minn ħdejn il-Kappella ta’ San Ġwann għall-Knisja bis-sehem speċjali tat-tfal. Fid-9.30am tibda l-quddiesa.

 

  • Nhar it-Tnejn, 26 ta’ Marzu, fis-6.30pm jkun hawn quddiesa animata mill-Kor Parrokkjali Santa Ċeċilja u wara jkun hawn Talb u Meditazzjoni fuq il-Pjagi ta’ Kristu.

 

  • Nitolbu għal ruħ Paul Catania li miet matul din il-ġimgħa. “Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...”