Avviżi

Avviżi – 10 ta’ Diċembru 2017

 

It-Tieni Ħadd tal-Avvent - Sena B

 

·    (Għada) Illum il-Ħadd l-Abbatini se jkunu qegħdin ibigħu kejkijiet fuq iz-zuntier b’risq il-ħidma tagħhom.

 

·    Bħala parti mill-attivitajirt ta’ Pjazza Milied, nhar l-Erbgħa, il-Kunsill Lokali se jorganizza żjara edukattiva fil-knisja l-Qadima fl-10.30am. Waranofsinhar se jkun hemm ukoll rappreżentazzjoni tal-ġrajja tal-Milied mit-tfal fl-4.15pm fil-pjazza.

 

·     Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa tat-7.45am jkun hawn Fr. Joseph Zahra għall-qrar.

 

·    Min-nhar il-Gimgħa tibda n-novena bi tħejjija għall-Milied. Wara l-quddiesa ta’ flgħaxija ssir ċelebrazzjoni qasira quddiem Ġesù Ewkaristija b’riflessjoni u talb u fl-aħħar tingħata l-Barka Sagramentali. Kull ġurnata tkun animata mill-għaqdiet reliġjużi tal-parroċċa.

 

·    Nhar is-Sibt se jsir Kunċert ta’ Mużika Sagra għall-Milied mill-Kor Cappella Sanctae Catharinae, fil-knisja tagħna, fis-7.30pm.  Dan se jsir b’risq ix-xogħol ta’ restawr li qegħdin nagħmlu fil-knisja.