Avviżi

Avviżi – 22 ta’ Marzu 2020  

 

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan - (Sena A)

 

 

  • Skont id-direttivi maħruġa mill-Kurja tal-Arċisqof, bħalissa mhux qed isir quddies.Madanakollu nfakkru li l-knisja parrokkjali qed tkun miftuħa għat-talb personali. Il-ħinijiet huma mit-Tnejn sas-Sibt mis-6.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.00pm. Il-Ħadd mis-6.00am sa nofsinhar u mill-5.30pm sas-7.00pm. 

 

 

  • Infakkru wkoll li l-kappella ta’ San Ġwann fil-pjazza, tibqa’ miftuħa għall-Adorazzjoni personali. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma mit-Tnejn sas-Sibt mis-6.00am sat-8.00pm. Il-Ħadd mis-6.00am sa nofsinhar.

 

 

  • Bħala Parroċċa, ser inkunu qegħdin inxandru quddiesa dirett (Live Streaming) fuq il-paġna ta’ Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi. Is-Sibt 21 ta’ Marzu ser tixxandar fl-4.00pm u l-Ħadd 22 ta’ Marzu ser tixxandar fid-9.00am. F’dawn il-ħinijiet il-knisja tkun magħluqa għall-pubbliku.

 

 

  • Infakkru li mit-Tnejn sal-Ħadd ser tixxandar Quddiesa kuljum fid-9.30am u fil-5.30pm fuq TVM2, il-website uffiċjali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta knisja.mt u n-newsportal newsbook.com.mt.