Avviżi

Avviżi – 23 t’April 2017

 

It-Tieni Ħadd tal-Għid – (Sena A)

 

·         Illum il-Ħadd issir il-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-5.30pm tibda l-quddiesa u wara tkompli Adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat.

 

·         Din il-ġimgħa nkomplu t-Tberik tal-Familji. Nibdew fl-4.30pm u nieħdu gost li niltaqgħu mal-membri kollha tal-familja biex nitkellmu u nitolbu flimkien. L-offerta li ssir tkun b’risq il-ħidma pastorali tal-parroċċa tagħna. Din il-ġimgħa se nkunu qegħdin inbierku fi Triq San Ġakbu, Triq ir-Rebbiegħa, Triq in-Newba, Triq id-Demnuq, Triq Nazzareno Pisani, Triq is-Swieqi, Triq tal-Għolja, Triq il-Fawwara u Triq Patri Ġużè Delia.  Aktar dettalji minn fuq in-noticeboards jew minn fuq il-paġna tal-Facebook Parroċċa San Nikola Siġġiewi, u l-magażin FLIMKIEN.

 

·         Min-nhar it-Tlieta, fil-Museum tas-subien ikomplu l-laqgħat dwar il-Bibbja, fis-7.15pm.

 

·        Nhar l-Erbgħa, fl-4.00pm, ser isir it-tindif tal-oqbra tal-komun ta’ dawk li ndifnu bejn Diċembru tal-2009 u Awwissu tal-2010. Lista tal-ismijiet qiegħda fuq in-noticeboards tal-Knisja.

 

·         Nhar il-Ħamis ser issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal subien u bniet li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunjuli ġej.  Din se ssir fil-Museum tal-Bniet għat-tfal bniet u fil-Museum tas-Subien għat-tfal subien. Il-laqgħa tibda fis-6.00p.m. It-tfal ikollhomil-lezzjoni bħas-soltu.  Inħeġġu lill-ġenituri biex jattendu.

 

·         Nhar il-Ġimgħa ser issir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom jattendu t-tieni xift fil-Museum tas-subien, fis-7.00pm.

 

·         Nhar is-Sibt, għall-quddiesa tat-8.30am, qed nistiednu lit-tfal kollha, b’mod speċjali dawk li jagħlqu sninhom matul ix-xahar ta’ April.

 

·           Nitolbu għal ruħ Damjan Farrugia u Spiridione Callus li mietu matul din il-ġimgħa. “Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem ...