MUSEUM Bniet

L-Għan: Tagħlim tal-Katekiżmu u formazzjoni tal-karattru b'mod sħiħ fost it-tfal, żgħażagħ u adulti

Min jista’ jkun membru? Tfal bniet għat-tagħlim tal-katekiżmu u teens/żgħażagħ bniet (xebbiet) minn 11-il sena ’l fuq

Meta jsiru l-laqgħat? Tagħlim tal-katekiżmu kull nhar ta’ Tnejn u nhar ta’ Ħamis. Dawk minn 11-il sena ’l fuq: l-Erbgħa, il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd

Fejn? fil-Qasam tal-Museum tal-Bniet

Xħin?mis-5.45pm ’il quddiem

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Tistgħu tikkuntattjaw lis-Superjura fuq 2146 1962

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Matul is-sena kateketika jsiru attivitajiet skont il-festi liturġiċi għat-tfal kollha. Għal dawk li jkomplu jattendu wara l-griżma jkollhom lezzjonijiet varjati u attivitajiet rikreattivi. Isiru wkoll diversi laqgħat għall-ġenituri kollha.

Sit Elettroniku: http://www.museumbnietsiggiewi.co.nr

Indirizz Elettroniku: museumsiggiewi@gmail.com