Legion of Mary

Leġjun ta' Marija (Irġiel) Omm il-Parir it-Tajjeb

L-Għan: Evanġelizzazzjoni u qdusija tal-bnedmin u l-formazzjoni nisranija

Min jista’ jkun membru? L-irġiel kollha

Meta jsiru l-laqgħat? It-Tlieta

Fejn? F’Dar Ommna Marija

Xħin? Fis-sajf fis-7.00pm u fix-xitwa fis-6.30pm

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Attivitajiet kemm reliġjużi u kif ukoll dawk soċjali

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Peter Paul Vassallo fuq 2146 3790 jew fuq 7992 0698

 

Leġjun ta' Marija (Nisa) Omm il-Providenza

L-Għan: Żjajjar lill-familji kollha fis-Siġġiewi bieb bieb, għat-tixrid tal-Kelma t'Alla u twettiq tal-ħajja nisranija

Min jista’ jkun membru?  in-nisa kollha

Meta jsiru l-laqgħat? L-Erbgħa

Fejn? F’Dar Ommna Marija

Xħin? fl-10.00am

Direttur Spiritwali: Patri Marcellino Scicluna

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Nicolina Bonello fuq 2146 7827

 

Leġjun ta' Marija (Żgħażagħ Subien)

L-Għan: Qdusija tal-membri u tal-oħrajn

Min jista’ jkun membru?  Żgħażagħ Subien

Meta jsiru l-laqgħat? L-Erbgħa

Fejn? fil-kappella ta’ San Ġwann

Xħin? fis-Sajf fis-7.00pm u fix-Xitwa fis-6.30pm

Direttur Spiritwali: Rev. Dun Nikol Aquilina

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Manuel Zammit fuq 7900 4706

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Attivitajiet kemm reliġjużi u kif ukoll dawk soċjali

 

Leġjun ta' Marija(Żgħażagħ Bniet)

L-Għan: Qdusija tal-membri u tal-oħrajn

Min jista’ jkun membru? Żgħażagħ Bniet

Meta jsiru l-laqgħat? Il-Ġimgħa 

Fejn? fiċ-Ċentru Santissima Trinità

Xħin? Fis-6.00pm

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Amanda Tabone fuq 2149 8274 / 9949 7627

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Attivitajiet kemm reliġjużi kif ukoll dawk soċjali

Indirizz Elettroniku: amandatabone@vodafone.com.mt