Kariżmatiċi

Grupp Kariżmatiku Alabarè

L-Għan: Tiġdid fil-ħajja Nisranija

Min jista’ jkun membru? Adulti u Koppji miżżewġin

Meta jsiru l-laqgħat?  fix-Xitwa nhar ta’ Ġimgħa u fis-Sajf nhar ta’ Ħamis 

Fejn? fl-Oratorju (xitwa) u f’Dar Ommna Marija (Sajf)

Xħin? fis-7.30pm

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Tistgħu tikkuntattjaw lil Nikola Baldacchino fuq 2146 8223

 

 

Grupp Kariżmatiku Nisa

L-Għan: Tiġdid fil-ħajja Nisranija u laqgħat ta’ Talb

Min jista’ jkun membru? Nisa (miżżewġin, xebbiet u romol)

Meta jsiru l-laqgħat?  Nhar ta’ Erbgħa

Fejn? f’Dar Ommna Marija

Xħin? fid-9.00am

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Nikolina Balzan fuq 2146 5242

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Seminars