Jagħtu Servizz Barra mill-Parroċċa

Rev. Dun Carmel Attard:

Telefon:          Mobile: 9989 1907
E-mail:

Rev. Dun Nicholas Cachia:
9, JohnMary,
Triq il-Profs. E. Vassallo,
is-Siġġiewi SĠW 3401
Telefon: 2146 4428          Mobile: 9943 0404
E-mail: cachian@gmail.com

Rev. Kan. Dun Anton Cassar:
Casa Cassar,

Pjazza San Nikola

Is-Siġġiewi

Mobile: 7961 6970
 

Rev. Dun Dione Cutajar:
46, Triq il-Ġdida,
is-Siġġiewi SĠW 1672
Telefon: 2146 7818          Mobile: 9987 3510
E-mail: dionecut@yahoo.co.uk

Rev. Dun Nicholas Dimech:
118, Carmel,
Triq it-Tabib Nikola Zammit,
is-Siġġiewi SĠW 3079
Telefon: 2146 1426          Mobile: 7932 4786
E-mail: nicholasdimech@yahoo.com

 

Rev. Dun Mario Dimech:
118, Carmel,
Triq it-Tabib Nikola Zammit,
is-Siġġiewi SĠW 3079
Telefon: 2146 1426           

 

Rev.Dun Joe Gatt:
655/6,
Triq il-Kbira San Ġużepp,
il-Ħamrun ĦMR 1012
Telefon: 2123 8593

Rev.Dun Reuben Gauci:
12, Redentur,
Wesgħat il-Palazz,
is-Siġġiewi SĠW2520
Telefon: 2146 4897          Mobile: 7905 8498
E-mail: reubengauci@yahoo.com

Rev. Dun Mario Mangion:
39, Xatt is-Sajjieda,
Marsaxlokk MXK 1300
Telefon: 2165 0662          Mobile: 7927 1111
E-mail: mangionmario@yahoo.com

Rev. Dun Josef Mifsud:
71, Triq Bwieraq,
Birkirkara BKR 1212
Telefon: 2148 3245          Mobile: 9923 9407
E-mail: josefmifsud@yahoo.com

 

Rev. Dun Nikol Pace:

Uffiċċju Parrokkjali

Iż-Żejtun.

 

Rev. Dun Kalċidon Vassallo:

Uffiċċju Parrokkjali

L-Imġarr (Malta)

 

Rev. Dun Dunstan Xuereb:
24, Louant,
Triq Kirċippu,
is-Siġġiewi SĠW 1964
Telefon: 2146 7778          Mobile: 9924 4657
E-mail: stanxuereb@yahoo.com

Rev. Dun Ewkarist Zammit:
Sacred Heart,
Triq Salvu Curso,
is-Siġġiewi SĠW 2093
Telefon: 2146 8078          Mobile: 7925 1317
E-mail: eucaristeo@yahoo.co.uk