Jagħtu Servizz Barra mill-Parroċċa

  Rev. Dun Carmel Attard:

 Mobile: 9989 1907

 

 

Rev. Dun Nicholas Cachia:
9, JohnMary,
Triq il-Profs. E. Vassallo,
is-Siġġiewi SĠW 3401
Telefon: 2146 4428          Mobile: 9943 0404
E-mail: cachian@gmail.com

 

 

Rev. Kan. Dun Anton Cassar:
Casa Cassar,

Pjazza San Nikola

Is-Siġġiewi

Mobile: 7961 6970

 

 

Rev. Dun Dione Cutajar:
46, Triq il-Ġdida,
is-Siġġiewi SĠW 1672
Telefon: 2146 7818          Mobile: 9987 3510
E-mail: dionecut@yahoo.co.uk

 

 

Rev. Dun Nicholas Dimech:
118, Carmel,
Triq it-Tabib Nikola Zammit,
is-Siġġiewi SĠW 3079
Telefon: 2146 1426          Mobile: 7932 4786
E-mail: nicholasdimech@yahoo.com

 

 

Rev. Dun Mario Dimech:
118, Carmel,
Triq it-Tabib Nikola Zammit,
is-Siġġiewi SĠW 3079
Telefon: 2146 1426           

 

 

Rev.Dun Joe Gatt:
655/6,
Triq il-Kbira San Ġużepp,
il-Ħamrun ĦMR 1012
Telefon: 2123 8593

 

 

Rev.Dun Reuben Gauci:
12, Redentur,
Wesgħat il-Palazz,
is-Siġġiewi SĠW2520
Telefon: 2146 4897          Mobile: 7905 8498
E-mail: reubengauci@yahoo.com


Rev. Dun Mario Mangion:
Mobile: 7927 1111
E-mail: mangionmario@yahoo.com

 

Rev. Dun Nikol Pace:

Uffiċċju Parrokkjali

Iż-Żejtun.

 

Rev. Dun Kalċidon Vassallo:

Dar tal-Kleru, Birkirkara

 

 

Rev. Mons. Paul Carmel Vella: 
132, Triq Santa Margerita, 
is-Siġġiewi SĠW 1018
Telefon: 2011 9911           Mobile: 9946 4343 
E-mail: pcvella@maltachurchtribunals.org

 

 

Rev. Dun Dunstan Xuereb:
24, Louant,
Triq Kirċippu,
is-Siġġiewi SĠW 1964
Telefon: 2146 7778          Mobile: 9924 4657
E-mail: stanxuereb@yahoo.com

 

 

Rev. Dun Ewkarist Zammit:
Sacred Heart,
Triq Salvu Curso,
is-Siġġiewi SĠW 2093
Telefon: 2146 8078          Mobile: 7925 1317
E-mail: eucaristeo@yahoo.co.uk