Grufan

L-Għan: Iż-Żwieġ u l-Familja

Min jista’ jkun membru?  Koppji Miżżewġin

Fejn isiru l-laqgħat? Dar ta' Kana - fil-Pjazza

Xħin? Kwarta wara l-quddiesa ta' filgħaxija

Direttur Spiritwali: Rev. Dun Ġorġ Grima

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Ikkuntattjaw lil Joseph u Josephine Schembri fuq 2146 1213

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Laqgħa kull ħmistax bejn numru ta’ koppji impenjati; laqgħa kull tieni Ġimgħa tax-xahar ta’ formazzjoni fejn jinġieb kelliem espert f’xi suġġett partikolari li għandu x’jaqsam mal-familja; minn żmien għal żmien isiru preparamenti għal korsijiet ta’ Parental Skills lill-ġenituri interessati; animazzjoni ta’ quddies u attivitajiet soċjali

Sit Elettroniku: www.gfnmalta.org

Indirizz Elettroniku: grufansiggiewi@yahoo.com