L-Azzjoni Kattolika

Azzjoni Kattolika - Qalb bla tebgħa ta’ Marija (Fergħa Nisa)

L-Għan: Ħidma ta’ Appostolat u Formazzjoni Spiritwali. Inkunu ta’ eżempju tajjeb għall-oħrajn

Min jista’ jkun membru? Nisa miżżewġin u xebbiet adulti

Meta jsiru l-laqgħat? Nhar ta’ Tlieta

Fejn? f’Dar Ommna Marija

Xħin? fid-9.15am

Direttur Spiritwali:  L-Arċipriet

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Tistgħu tikkuntattjaw lill-Arċipriet

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Laqgħat u irtiri, ħarġiet bil-quddiesa u attivitajiet soċjali oħra

 

Azzjoni Kattolika - Fergħa Rġiel

L-Għan: Appostolat u għajnuna lill-Knisja

Min jista’ jkun membru?  Irġiel

Meta jsiru l-laqgħat? Il-Ħadd

Fejn? fiċ-Ċirkolu Piju XI

Xħin? fl-10.30am

Direttur Spiritwali: Rev. Dun Daniel Schembri

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Rev. Dun Daniel Schembri

 

Azzjoni Kattolika - Fergħa Xebbiet

L-Għan: Appostolat u Formazzjoni Spiritiwali

Min jista’ jkun membru?  Xebbiet

Meta jsiru l-laqgħat? nhar ta’ Tlieta

Fejn? f’Dar Ommna Marija

Xħin? fix-Xitwa fil-5.30pm u fis-Sajf fis-6.00pm

Direttur Spiritwali: Lill-Arċipriet

Min hi responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjaha? Tistgħu tikkuntattjaw lil Mary Gatt fuq 2146 5461