Abbatini

L-Għan: Tagħlim tas-Servizz fuq l-Artal u Formazzjoni Spiritwali

Min jista’ jkun membru? Tfal subien li jkunu għamlu l-Preċett ’il fuq

Meta jsiru l-laqgħat? Nhar ta’ Sibt

Fejn? F'Dar Ommna Marija

Xħin? fl-4.30pm

Direttur Spiritwali: L-Arċipriet

Min hu responsabbli? L-Arċipriet

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Attivitajiet reliġjużi u soċjali kemm għall-abbatini kif ukoll għall-familji tagħhom

Sit Elettroniku:  www.abbatinisiggiewi.webs.com

Indirizz Elettroniku:  abbatinisiggiewi@hotmail.co.uk