Kor Parrokkjali Santa Ċeċilja

L-Għan: Sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi tal-Parroċċa

Min jista’ jkun membru? Nisa, Irġiel, Żgħażagħ u Tfal

Meta jsiru l-laqgħat?  Darba fil-ġimgħa

Fejn? Fil-knisja parrokkjali

X’ħin? Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Mro. Hermann Farrugia Frantz fuq 2746 3190

Sit Elettroniku: www.siggiewiparishchoir.com

Indirizz Elettroniku: info@siggiewiparishchoir.com