Grupp M'Intix Waħdek

 

L-Għan: Sapport għar-Romol

Min jista’ jkun membru? Irġiel u nisa taħt il-65 sena

Meta jsiru l-laqgħat? Kull nhar ta’ Erbgħa

Fejn? Dar Ommna Marija

X’ħin? 7.00pm

Direttur Spiritwali:

Min hu responsabbli u fejn nista’ nikkuntattjah? Wieħed jista’ jikkuntattja lil Vivian Debattista fuq 2146 7872, Doris Ellul fuq 2146 5883, Victoria Farrugia fuq 2146 7801 jew Catherine Schembri fuq 2146 1250

Attivitajiet li jsiru matul is-sena huma: Laqgħat spiritwali, edukattivi, soċjali u attivitajiet u ħarġiet flimkien